Τα SOS των δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ που «τρέχουν» – Τουρισμός & ΜΜΕ

Τα SOS των δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ που «τρέχουν» – Τουρισμός & ΜΜΕ

Τι πρέπει να προσέξετε για να ελπίζετε σε επιδότηση 60%

«Τρέχουν» μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024 (εκτός εάν δοθεί παράταση, παρά τις ανακοινώσεις του υπουργείου περί «καμίας παράτασης») τα δύο πολυ-αναμενόμενα (από το καλοκαίρι) προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν σε Νέες και Υπό Ίδρυση Τουριστικές Επιχειρήσεις και Νέες και Υπό Ίδρυση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ευρέως φάσματος Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και   Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 απευθύνεται στις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

2. Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ:
1. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – Ξενοδοχεία, κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω και δυναμικότητα δώδεκα – 12 κλίνες και άνω και Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα (εντός παραδοσιακών κτισμάτων) και Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις – Camping (κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω)

2. ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: τρεις

3) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας δώδεκα – 12 κλινών)

ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα, Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης κ.τ.λ.

ΜμΕ
Το πρόγραμμα αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, εξαιρουμένων φυσικά εκείνων του Τουρισμού, αλλά και της Εστίασης και του Λιανικού Εμπορίου. Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις μεγάλου φάσματος Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας – Κ.Α.Δ., που μπορεί κανείς να τους εντοπίσει στην Προκήρυξη ή, καλύτερα, με τη βοήθεια ενός συμβούλου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογες προϋποθέσεις και κριτήρια βαθμολόγησης,

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Και για τα δύο προγράμματα, τα Βασικά Κριτήρια Βαθμολόγησης (συγκριτική βαθμολόγηση – επιδοτούνται οι βαθμολογικά καλύτερες προτάσεις μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος) είναι:

•Επαγγελματική και Γενική Εμπειρία («άριστα» στο Κριτήριο αυτό τα δέκα τουλάχιστον έτη)

•Επίπεδο Γνώσεων (Μετα-δευτεροβάθμιοι και Τριτοβάθμιοι Τίτλοι Σπουδών)

•Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής  (πολύ σημαντικό βαθμολογικό κριτήριο), με «άριστα» στην περίπτωση η εξασφάλιση με εξ ολοκλήρου ίδια κεφάλαια ή έγκριση δανείου ή και τα δύο. Βαθμολογική διαβάθμιση άλλων ενδιάμεσων τρόπων κάλυψης. Υποχρεωτική, πάντως, εξασφάλιση τουλάχιστον του 60% της ίδιας Συμμετοχής (του 60% του 40% που είναι η ίδια συμμετοχή).

•Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

•Περιγραφή και Βιωσιμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

•Εφικτότητα Χρονοδιαγράμματος

•Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (πολύ σημαντικό βαθμολογικό κριτήριο), με «άριστα» σε περίπτωση προσκόμισης Οικοδομικής Άδειας.

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ…
Αρκετοί εμπλεκόμενοι στην όλη διαδικασία σύνταξης και υποβολής επενδυτικών προτάσεων διατείνονται στους υποψήφιους επενδυτές ότι είναι καλύτερα να «πας μόνος σου την επένδυση» (προφανώς τους… περισσεύει το 60% της επιδότησης ή δεν τους πειράζει, αφού άλλος θα πληρώσει το σύνολο μιας επένδυσης), γιατί θα «γίνει χαμός»…

Τους διαφεύγει, προφανώς, ότι τα Κριτήρια Βαθμολόγησης είναι αυστηρά (ελάχιστη βαθμολογία, με άριστα το 100, τα 70 μόρια!) και, επίσης, ότι δε θα γίνει και… «τόσος χαμός», αφού ούτε ίδιες συμμετοχές υπάρχουν αλλά ούτε και άδειες οικοδομικές έχουν εκδοθεί πολλές!

Απόδειξη απλή, τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται και αντιστοιχίζονται με Βαθμολογικά Κριτήρια.

Πάντως, προτείνουμε σε κάθε επίδοξο επενδυτή μόνο με τη βοήθεια των προγραμμάτων, να επιλέξει πρώτα πρώτα έναν πολύ καλό σύμβουλο – μελετητή, να ενημερωθεί αναλυτικά και αντικειμενικά και να προχωρήσουν σε μια Προ-Βαθμολόγηση που θα αποδείξει και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στην προετοιμασία και τα βαθμολογικά κριτήρια ενός επενδυτικού φακέλου…

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος