Βάλτα Τριφυλίας: Κανονικά και με το νόμο πρόεδρος ο Δήμος Κόντος

Βάλτα Τριφυλίας: Κανονικά και με το νόμο  πρόεδρος ο Δήμος Κόντος

Κανονικά και με το νόμο έθεσε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές με το συνδυασμό «Τριφυλία Ενωμένοι» του Άκη Κατρίτση, εξελέγη με την ψήφο των συμπατριωτών του, ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βάλτας Δήμου Τριφυλίας ο Δήμος Κόντος.

Χθες το πρωί δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια, με ΑΔΑ: ΨΧΗ1ΟΡ1Φ-ΚΔΓ, απόφαση του γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημητρίου Κατσαρού, με θέμα «Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Βάλτας, του Δήμου Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας από το αξίωμά του, λόγω οφειλών». Στην απόφαση του γ.γ., αφού γίνεται μνεία, μεταξύ άλλων, στο αριθ. πρωτ. 150/22-01-2024 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι «o κ. Κόντος Δήμος του Χρήστου δεν οφείλει έως και σήμερα στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας», αναγράφεται: «Αποφασίζουμε την ανάκληση της αριθ. πρωτ. 6298/18-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΛΡΟΡ1Φ-ΡΕ3) διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης του ανωτέρω, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας».

Η.Γ.