Άμεση προκήρυξη θέσεων ιατρών ζητά το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Άμεση προκήρυξη θέσεων ιατρών ζητά το Νοσοκομείο Καλαμάτας

«Για να διατηρηθεί η συνθήκη της ασφαλούς λειτουργίας»

Τις κενές ιατρικές θέσεις που πρέπει άμεσα να προκηρυχθούν, προκειμένου «να διατηρηθεί η συνθήκη της ασφαλούς λειτουργίας» του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενέκρινε ομόφωνα σε συνεδρίασή του την Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος.

Στον πίνακα που συνοδεύει τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. περιλαμβάνονται τουλάχιστον 12 κενές οργανικές θέσεις ιατρών, ενώ η απόφαση θα υποβληθεί ως αίτημα στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, για την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, και τη δέσμευσή τους για την επικείμενη προκήρυξη.

Κενές θέσεις

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ελήφθησαν υπόψη οι τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες στο νοσοκομείο όπως αυτές έχουν ήδη διαμορφωθεί λόγω αποχωρήσεων (παραιτήσεων, συνταξιοδοτήσεων, μακροχρόνια απουσία).

Οι κενές ιατρικές θέσεις που χρήζουν άμεσης προκήρυξης, προκειμένου να διατηρηθεί η συνθήκη της ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως παρουσιάζονται στην απόφαση είναι οι εξής:

-Παθολογικής – Ογκολογίας: Οργανικές θέσεις 2 (μία κατειλημμένη, μια δεσμευμένη). Μακροχρόνια απουσία γιατρού

-Καρδιολογίας: Οργανικές θέσεις 8, κατειλημμένες 5, κενές 2 (με εξειδίκευση για Αιμοδυναμικό)

-Χειρουργικής: Οργανικές θέσεις 10, κατειλημμένες 3, κενές 5, δεσμευμένες 2. Στην υπηρεσία δεν υπηρετεί Ιατρός Επιμ. Α΄

-Παθολογίας Ανατομίας: Οργανικές θέσεις 2, κατειλημμένες 1,  δεσμευμένες 1

-Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας: Οργανικές θέσεις 4, κατειλημμένες 1, κενές 1, δεσμευμένες 2

-ΩΡΛ: Οργανικές θέσεις 4, κατειλημμένες 2, κενές 1, δεσμευμένες 1

-Καρδιολογίας: Οργανικές θέσεις 8, κατειλημμένες 5, κενές 1, δεσμευμένες 1 (θέση συντονιστή διευθυντή)

-Ψυχιατρικής: Οργανικές θέσεις 4, κατειλημμένες 1, κενές 2, 1 δεσμευμένες 1 (θέση συντονιστή Διευθυντή).

Κατά τη συζήτηση του θέματος, το μέλος του Δ.Σ., διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, Μανώλης Μάκαρης, ανέφερε: «Θα πρέπει να προκηρυχθούν όλες οι προαναφερόμενες θέσεις, όπως επίσης θα πρέπει να προκηρυχθούν και όλες οι υπόλοιπες 21 κενές θέσεις με βάση το οργανόγραμμα του νοσοκομείου».   

Της Βίκυς Βετουλάκη