Απορίες

Απορίες

Επειδή διαβάζουμε διάφορα για τα “κρατικά πανεπιστήμια”, ποιος φορέας ή βουλευτής στη Μεσσηνία θα σκεφτεί ότι η συμβολή των περιφερειακών πανεπιστημίων στην τοπική ανάπτυξη και στη διατήρηση εστιών πολιτισμού και τεχνών στην επαρχία είναι σημαντική και με το νέο νομοσχέδιο τα πράγματα κινδυνεύουν;

Α.Π.