ΔΕΥΑ Καλαμάτας: 10 περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης

ΔΕΥΑ Καλαμάτας: 10 περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγινε γνωστό ότι άγνωστος/οι, προσποιούμενοι εργαζομένους της Δημοτικής Επιχείρησης, επιχείρησαν χθες να εξαπατήσουν ιδιώτες προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες στη ΔΕΥΑΚ.

Τονίζεται ότι σε γνώση της ΔΕΥΑΚ έχουν έρθει τουλάχιστον 10 περιστατικά, αλλά, ευτυχώς, σε όλες τις περιπτώσεις έγινε αντιληπτή η προσπάθεια εξαπάτησης.

Τα περιστατικά ήρθαν σε γνώση και του δημάρχου, του προέδρου και του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, ενώ άμεσα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για τα περαιτέρω.

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας εφιστάται προσοχή προς όλους και τονίζεται κατηγορηματικά ότι συναλλαγές, προμήθειες κ.λπ. που σχετίζονται με τη Δημοτική Επιχείρηση ακολουθούν πάντα την οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία. Υπογραμμίζεται ότι καμία συναλλαγή δε γίνεται τηλεφωνικά.
Τα αντίστοιχα ισχύουν για το Δήμο και όλα τα Νομικά του Πρόσωπα.