Εγκρίθηκε η μουσειολογική προμελέτη για το νέο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης

Εγκρίθηκε η μουσειολογική προμελέτη  για το νέο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης

Στα 2.400 τ.μ. το μικτό εμβαδόν του

Η μουσειολογική προμελέτη για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης εγκρίθηκε από το Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Η προμελέτη εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων στις 29 Ιανουαρίου και τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι.

Σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί, το νέο μουσείο θα έχει μεικτό εμβαδό 2.400 τ.μ.

Μουσειολογική προμελέτη
Ειδικότερα, η μουσειολογική προμελέτη για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης εγκρίθηκε από το υπουργείο με τους εξής όρους:

1. Να τύχουν ανάπτυξης, κατά το επόμενο στάδιο της μελέτης, η κεντρική ιδέα της έκθεσης και οι βασικές εκθεσιακές αρχές

2. Να διευκρινιστεί εάν τα δύο νοητικά κέντρα της έκθεσης συνιστούν διακριτές χωρικές ενότητες ή εάν ενσωματώνονται στις προτεινόμενες θεματικές ενότητες και υποενότητες

3. Να επανεξεταστεί η διάρθρωση των ενοτήτων και υποενοτήτων, κυρίως της Ενότητας 3, και παράλληλα να αναπτυχθούν και να εμπλουτιστούν θέματα των υποενοτήτων, όπου κρίνεται απαραίτητο

4. Να αναδιατυπωθούν οι τίτλοι ενοτήτων και υποενοτήτων, ώστε να είναι πιο σύντομοι και εύληπτοι

5. Να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των αντικειμένων προς έκθεση και η κατανομή τους ανά ενότητα/υποενότητα.

6. Κατά την επόμενη φάση εκπόνησης της μελέτης να συγκεκριμενοποιηθούν τα ερμηνευτικά μέσα και να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η δυνατότητα πρόσληψης από το μέσο επισκέπτη της αρχαιολογικής πληροφορίας.                  

Οι χώροι
Κατά το κτηριολογικό πρόγραμμα, οι χώροι του νέου μουσείου θα έχουν ως εξής:

-Είσοδος και Χώροι Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (χώρος υποδοχής-εκδοτήριο εισιτηρίων – πωλητήριο – βεστιάριο – χώροι υγιεινής – κυλικείο) 184 τ.μ.

-Εκθεσιακοί Χώροι 1.000 τ.μ. (Μόνιμη έκθεση 900 τ.μ., Περιοδικές εκθέσεις 100 τ.μ.)

-Αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Πολλαπλών Χρήσεων 100 τ.μ.

-Εργαστήρια Συντήρησης 34 τ.μ.

-Αποθηκευτικοί Χώροι 372 τ.μ. (Αποθηκευτικοί χώροι ευρημάτων 265,55 τ.μ., Αποθηκευτικοί χώροι υλικών 12 τ.μ.)

-Υπηρεσίες Φύλαξης και Χώροι Εγκαταστάσεων 220 τ.μ. [Χώρος ελέγχου (control room) 20 τ.μ., Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 200 τ.μ.]

-Γραφεία Φυλακτικού Προσωπικού 15 τ.μ.

-Γραφεία Διεύθυνσης 45 τ.μ.

-Βιβλιοθήκη 30 τ.μ.

Της Βίκυς Βετουλάκη