Έκπτωση δύο συμβούλων σε Δήμους της Μεσσηνίας λόγω οφειλών

Έκπτωση δύο συμβούλων σε Δήμους της Μεσσηνίας λόγω οφειλών

Διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης έκπτωσης δύο συμβούλων σε Δήμους της Μεσσηνίας εξέδωσε  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Σύμφωνα με άρθρο του Ν.4804/2021 προβλέπεται ότι «αν οφειλέτης του οικείου Δήμου ή των νομικών προσώπων εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ, έως την ημέρα της εγκατάστασης των Δημοτικών Αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δε ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα».

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης, λόγω οφειλών εκπίπτουν από το αξίωμά τους σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας στη Δυτική Μάνη και πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας στο Δήμο Τριφυλίας.

Ο μεν πρώτος στη Μάνη διότι έχει οφειλή προς το Δήμο άνω των 300 ευρώ (η οποία οφειλή προϋπήρχε της ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών), ο δε δεύτερος γιατί δεν έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας.