ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 9,6% στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Πελοποννήσου

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση  9,6% στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Πελοποννήσου

Αύξηση 10,6% σημείωσε το κατά κεφαλήν περιφερειακό ΑΕΠ στο σύνολο της χώρας (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) το 2021 σε σχέση με το 2020 και ανήλθε σε 17.058 ευρώ.

Από την περιφερειακή ανάλυση παρατηρείται ότι οι Περιφέρειες με τη σημαντικότερη αύξηση είναι το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσιάζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η αύξηση έφτασε στο 9,6%, υπολειπόμενο του εθνικού μέσου όρου που ήταν 10,6%.

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Σύμφωνα επίσης με τους περιφερειακούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το 2021 η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε 9,3% στο σύνολο της χώρας. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Στερεάς Ελλάδας. Όσον αφορά στη συμμετοχή των Περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,9% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ήταν 8,3%.

Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά κεφαλήν περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η ανάλυσή του δείχνει αύξηση (10,6%) για το σύνολο της χώρας μεταξύ των ετών 2020 και 2021. Από την περιφερειακή ανάλυση παρατηρείται ότι οι Περιφέρειες με τη σημαντικότερη αύξηση είναι το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσιάζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.