ΕΛΣΤΑΤ: Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των αγροτικών προϊόντων

ΕΛΣΤΑΤ: Σε υψηλά επίπεδα  οι τιμές των αγροτικών προϊόντων

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, με το δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία να είναι αυξημένος κατά 6,4% το Δεκέμβριο του 2023, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 6,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας «ελαιόλαδο» και στην αύξηση κατά 6,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τιμών εισροών το Δεκέμβριο 2023 ήταν μειωμένος κατά 3,9% σε σχέση με το Δεκέμβριο 2022.

Οι δείκτες τιμών εκροών

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,4%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 19,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4% το μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 6,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας «ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 6,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,7%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 15,0%.

Ο δείκτης τιμών εισροών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 3,9% έναντι αύξησης 19,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2022 με το Δεκέμβριο 2021.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,9% το μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 5,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας «ζωοτροφές» και β) στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,3%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,04% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022.