Έργα και δράσεις για την Καλαμάτα του μέλλοντος – Εγκρίθηκε η ΣΒΑΑ

Έργα και δράσεις για την Καλαμάτα του μέλλοντος – Εγκρίθηκε η ΣΒΑΑ

Με ευρεία πλειοψηφία, στην προχθεσινή του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε την υποβολή πρότασης επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 – 2027, με τίτλο «Επικαιροποίηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Καλαμάτας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χρονικό διάστημα μόλις 14 ημερών συνδιαμορφώθηκε ένα κείμενο 400 περίπου σελίδων, που περιγράφει τη Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και το οποίο απαντά σε σύγχρονες ανάγκες της Καλαμάτας, εμπεριέχοντας μέρος των προγραμματικών δεσμεύσεων της Δημοτικής Αρχής, προτάσεις φορέων και πολιτών, καθώς και όλη τη συμμετοχική δουλειά που έχει γίνει στο πλαίσιο σύνταξης του Κλιματικού Συμβολαίου της πόλης, καθώς και της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη ΣΒΑΑ, περιόδου 2014 – 2020, ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 9.165.000 ευρώ. Περίπου το 50% των έργων υλοποιήθηκαν, ένα υψηλό ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις που κινήθηκαν στο 10%, και όσα απέμειναν μεταφέρθηκαν στη νέα ΣΒΑΑ, με στόχο να υλοποιηθεί πλήρως ο αρχικός προγραμματισμός, καθώς και να ενταχθούν νέα έργα.

Η νέα Στρατηγική ΒΑΑ επικαιροποιεί την παλαιά, βάσει των αναγκών που εντοπίστηκαν και βάσει της ανάλυσης των προκλήσεων, των αδυναμιών και των προοπτικών που προέκυψαν. Η πρόσκληση της νέας ΣΒΑΑ, περιόδου 2021-2027, ορίζει ως προϋπολογισμό το ποσό των 10.985.882 ευρώ.

Ως Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ.) της ΣΒΑΑ 2021-2027 του Δήμου Καλαμάτας έχουν τεθεί:

Σ.Σ.1.: Αναβάθμιση των αστικών υποδομών και λειτουργιών στη βάση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ενσωμάτωσης έξυπνων και περιβαλλοντικά φιλικών προσεγγίσεων.

Σ.Σ.2.: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας, με παράλληλη ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης.

Σ.Σ.3.: Στήριξη της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη βάση ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας.

Σ.Σ.4.: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

Θ. Βασιλόπουλος
Κατά την τοποθέτησή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε τόσο στην προηγούμενη ΒΑΑ όσο και στη νέα Στρατηγική για την περίοδο 2021 – 2027, υπογραμμίζοντας βασικά σημεία της πρότασης.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η προηγούμενη Στρατηγική ΒΑΑ 2014-2020 του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 9.1 εκατομμύρια ευρώ, εγκρίθηκε τον 11ο/2017. Οι πρώτες προσκλήσεις άνοιξαν το 2019, όπου και υποβάλαμε και εντάξαμε την πλατεία Υπαπαντής, την Πλαστήρα, την Αναγνωσταρά, τη Ναυαρίνου, τα info point, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Φιλαρμονικής. Και ακολούθησε η διαγωνιστική διαδικασία, η συμβασιοποίηση και η υλοποίηση.

Το 2021 άνοιξαν άλλες δύο προσκλήσεις, που αφορούσαν στα προνοιακά ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ. Όπου και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες. Κάπου εκεί τροποποιήσαμε τη ΒΑΑ με τα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων ή των έργων που δεν προχωρούσαν και εντάξαμε δύο νέα έργα. Τον 3ο/2022 την πλατεία 23η Μαρτίου με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ και τον 10ο/2022 τα καρδιαγγειακά, με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ.

Η νέα Στρατηγική, λοιπόν, είναι προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ. Εκ των οποίων τα 5 εκατομμύρια είναι μεταφερόμενα (πλατεία 23ης Μαρτίου και Αναγνωσταρά, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και τα άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ είναι τα προνοιακά: ΚΗΦΗ-ΚΔΗΦ και καρδιαγγειακά).

Εμείς καλούμαστε να προτείνουμε για τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς αυτό να μας στερεί το δικαίωμα να προετοιμάσουμε επιπλέον προτάσεις και να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις εφόσον προκύψουν.

Ορισμένα σημεία της πρότασης
Χωρίς να απεμπολούμε τη διαρκή ανάγκη για παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο δημόσιο χώρο, περνάμε στο πεδίο της ανάδειξης του πολιτισμικού στοιχείου και της φροντίδας για τις υποδομές, αναβαθμίζοντας τα κτήρια που προτείνονται στο Σχέδιο Δράσης (κινηματογράφος Ηλέκτρα, Ζουμπούλειο, Μητροπολιτικό Μέγαρο), θωρακίζοντάς τα για να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές ανάγκες και προκλήσεις της εποχής.

Αξιοποιούμε την υπάρχουσα ώριμη μελέτη για δημιουργία ψηφιακής Δημοτικής Πινακοθήκης, που θα συμβάλει στην ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.

Συνδέοντας τη Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με το Κλιματικό Συμβόλαιο του Δήμου, σχεδιάζουμε σημαντικές παρεμβάσεις, όπως τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή, τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης σε καίρια θέση, με τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφορτιστών και την προμήθεια ηλεκτροκίνητων μέσων (1 λεωφορείου και 2 επιβατικών), για τις ανάγκες μετακίνησης πολιτών και υπηρεσιών του Δήμου.

Αναβαθμίζουμε περιβαλλοντικά το δυτικό παράκτιο μέτωπο και συγκεκριμένα την κρίσιμη έκταση των 17 στρεμμάτων στον Κορδία, που προβλέπεται ως χώρος αστικού πρασίνου και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης περιοχής των 45 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο Δήμο το 2019, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια που κράτησε χρόνια. Είναι το πρώτο μέρος του σχεδίου για την ολοκληρωμένη παρέμβαση που απαιτείται για την αναβάθμιση της δυτικής παραλιακής ζώνης, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα της περιοχής, για την ισόρροπη ανάπτυξη ανατολικής και δυτικής παραλίας.

Ενισχύουμε την πράσινη επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα ενσωματώσουν στη λειτουργία τους διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Τέλος, στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και προστασίας, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και βελτίωση της διαχείρισης και ισότιμης πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, καταγράφεται ένα σύνολο σημαντικών δράσεων για χρηματοδότηση από άλλους πόρους, που σηματοδοτεί τις λοιπές διεκδικήσεις του Δήμου για υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην ενεργειακή θωράκιση των υποδομών του, όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά και στον αθλητισμό (Ιστορικό Δημαρχείο, ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δήμου), συνδέοντας έτσι τη συνολική προσπάθεια του Δήμου, αφού ήδη υλοποιείται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου και έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα “Ηλέκτρα” η ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου Χορού και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

Επίσης, η ανάπλαση και του ανατολικού τμήματος του Ιστορικού Κέντρου που δεν έχει δεχθεί καμία ουσιαστική φροντίδα μέχρι σήμερα, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και πρέπει να ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μας, για την ανάδειξη ενός σημαντικού χώρου της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και οικονομικής εξέλιξης της πόλης μας.

Για την ανάγκη αναβάθμισης της περιοχής του δυτικού παράκτιου μετώπου στον Κορδία, δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε, αφού ήδη έχουμε κάνει το πρώτο βήμα με τις μελέτες, και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρους ωρίμανσης του έργου, θα μπορούμε να το εντάξουμε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Όλες οι δράσεις και τα έργα έχουν ημερομηνία υλοποίησης το 2029.

Βασίλης Παπαευσταθίου
Νωρίτερα, κατά την εισήγησή του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όραμά μας στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 αποτελεί η ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης της Καλαμάτας, μέσα από την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού της κεφαλαίου και την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη του Δήμου, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και ανθεκτικό περιβάλλον, σε σύνδεση με τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη βάση του τρίπτυχου πράσινη – ψηφιακή – ολιστική Καλαμάτα».

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Παπαευσταθίου τόνισε: «Η στόχευσή μας δεν είναι μόνο τσιμέντα και ασφαλτοστρώσεις, αλλά έργα ολιστικά που αναδεικνύουν την πόλη μας, στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας και διαφυλάσσουν ως πολύτιμο αγαθό το αστικό μας περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές, για τα παιδιά μας».

Μειοψηφίες
Να προσθέσουμε ότι από την πλευρά των παρατάξεων της μειοψηφίας υπήρξαν ενστάσεις ως προς την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου, την επιλογή ορισμένων έργων (σ.σ. για παράδειγμα η ανάδειξη του Μητροπολιτικού Μεγάρου με 1,2 εκατομ. ευρώ σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως), ενώ από την πλευρά της “Λαϊκής Συσπείρωσης” ο επικεφαλής Δ. Οικονομάκος σχολίασε ότι ο κύριος προσανατολισμός είναι οι αναπλάσεις προς… δόξα του τουρισμού και όχι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Εν ολίγοις, τόνισε ότι οι προτεραιότητες που δίνονται μειώνουν κρίσιμους πόρους, αναγκαίους για άλλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Α.Π.