Καλύτερη χρονιά για εστίαση και καταλύματα στη Μεσσηνία το 2023

Καλύτερη χρονιά για εστίαση  και καταλύματα στη Μεσσηνία το 2023

Καταγράφουν αύξηση τζίρων, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Με αυξητικές τάσεις συνεχίζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Για το σύνολο του 2023 ο κλάδος των καταλυμάτων στη Μεσσηνία παρουσιάζει αύξηση τζίρου κατά 8,9%, ποσοστό που είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας, όμως στον κλάδο της εστίασης στη Μεσσηνία ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση μεγαλύτερη από το μέσο όρο της χώρας και κυμαίνεται στο 11,6%.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε χθες αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, ανά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών Δεκεμβρίου και δ’ τριμήνου 2023.

Συνολικά χώρας

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων στη χώρα μας το 2023 ανήλθε σε 9.683.582.528 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με το έτος 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 8.793.103.758 ευρώ. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης ανήλθε σε 9.227.995.765 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με το έτος 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 8.421.363.364 ευρώ.   

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023 και 2022 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου (21,7%) και Χαλκιδικής (19,4%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (10,9%) και Θήρας (3,0%). Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023 και 2022 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (21,3%) και Ζακύνθου (21,0%), ενώ μείωση (2,9%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το έτος 2023 ανήλθε σε 18.911.578.292 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,9% σε σχέση με το έτος 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 17.214.467.122 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023 και 2022 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου (21,5%) και Χαλκιδικής (16,4%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (8,1%) και Θήρας (2,1%).

Στη Μεσσηνία

Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, ο ετήσιος κύκλος εργασιών επιχειρήσεων αθροιστικά στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης το 2022 ήταν 171.035.448 ευρώ και το 2023 αυξήθηκε σε 189.558.754 ευρώ, με τη μεταβολή να κυμαίνεται θετικά στο 10,8%. Η συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών ήταν 1%.

Ξεχωριστά, ο ετήσιος κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων στη Μεσσηνία ήταν 50.374.889 ευρώ το 2022 και αυξήθηκε σε 54.843.547 ευρώ το 2023, με τη μεταβολή να κυμαίνεται στο 8,9%.

Στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης ο ετήσιος κύκλος εργασιών στη Μεσσηνία ήταν 120.660.559 ευρώ για το 2022 και 134.715.207 ευρώ για το 2023, με την αύξηση να αγγίζει το 11,6%.

Τη μεγαλύτερη μεταβολή στα καταλύματα σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε η Αρκαδία με 18,2% και τη μεγαλύτερη στην εστίαση η Κορινθία με 21,3%.

Σε ό,τι αφορά τα τελευταία τρίμηνα στον κλάδο των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το γ΄ τρίμηνο του 2022 ήταν 31.096.880 και το αντίστοιχο του 2023 ήταν 31.972.948 (μεταβολή 2,8%), ενώ το δ΄ τρίμηνο του 2022 ήταν 6.071.006 και αυξήθηκε σε 6.499.215 ευρώ (μεταβολή 7,1%).

Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης στη Μεσσηνία, το γ΄ τρίμηνο του 2022 ήταν 55.429.122 ευρώ και το αντίστοιχο του 2023 ήταν 59.335.020 ευρώ (μεταβολή 7%), ενώ το δ΄ τρίμηνο του 2022 ήταν 22.993.822 ευρώ και αυξήθηκε σε 25.643.728 ευρώ (μεταβολή 11,5%).

Τέλος, ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων αθροιστικά στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης στη Μεσσηνία το Δεκέμβριο του 2022 ήταν 1.534.821 ευρώ και το Δεκέμβριο του 2023 αυξήθηκε σε 1.915.585 ευρώ, με τη μεταβολή να αγγίζει το 24,8%.

Της Βίκυς Βετουλάκη