Καθηγητές του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο Wandlitz της Γερμανίας

Καθηγητές του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο Wandlitz της Γερμανίας

Τρεις εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας, ο Δημήτρης Παυλόπουλος, ο Παναγιώτης Φράγκος, καθώς και η υπεύθυνη του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+, Πέρσα Κοτσονούρη, συμμετείχαν στη δεύτερη ροή επιμόρφωσης στην Παιδαγωγική Φρενέ, με τίτλο «Ζούμε δημοκρατικά, μαθαίνουμε για τη δημοκρατία», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 ως τις 18 Φεβρουαρίου στο Wandlitz της Γερμανίας και διοργανώθηκε από το γερμανικό δίκτυο Φρενέ “Kooperative fur die Freinet Padagogik e.V.”. 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν  βιωματικά εργαστήρια μικρής και μεγάλης διάρκειας αναφορικά με το συμβούλιο τάξης, την ανάπτυξη δημοκρατικού κλίματος στην τάξη και στο σχολείο, την εφαρμογή δημοκρατικών αρχών κατά τη σχεδίαση πλάνων μάθησης, ενώ συμμετείχαν σε παιδαγωγικές συζητήσεις που αφορούσαν στην εκπαίδευση των μαθητών στο δημοκρατικό βίο, τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τα δημοκρατικά πολιτεύματα κ.ά.

Πλέον θα ακολουθήσει ενδοσχολική επιμόρφωση στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων, αλλά και την εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων στην τάξη.