Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Στρέφι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Στρέφι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο χωριό Στρέφι για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Στρεφίου της Δημοτικής Ενότητας Αριστομένους του Δήμου Μεσσήνης».

Στη σχετική απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας αναφέρεται ότι οι ρυθμίσεις θα ισχύουν έως και την 1η Απριλίου 2024. Σύμφωνα με αυτές, μέχρι τότε ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε τμήμα 140 μέτρων, επί της κεντρικής δημοτικής οδού του οικισμού Στρεφίου.  

Η δε κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.