Μεσσήνη: Ο Γ. Παναγιωτόπουλος διακρίθηκε στο διαγωνισμό «Ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματικότητα»

Μεσσήνη: Ο Γ. Παναγιωτόπουλος διακρίθηκε στο διαγωνισμό «Ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματικότητα»

Ο μαθητής Α΄ Λυκείου, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, από την Κουκουράχη Δήμου Μεσσήνης είναι ο νικητής του διαγωνισμού Πληροφορικής με τίτλο «Ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματικότητα», τον οποίο διοργάνωσε η ομάδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) in messini.

Οι μαθητές που διαγωνίσθηκαν, σύμφωνα με το σενάριο, αξιοποίησαν τις γνώσεις τους σε εφαρμογή λογιστικών φύλλων σε υπολογιστή για τη διεκπεραίωση ζητημάτων μιας εικονικής εταιρείας πωλήσεων ηλεκτρικών ειδών.

Ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος διακρίθηκε για την ορθή και χωρίς αποκλίσεις ανταπόκρισή του στις  απαιτήσεις των ζητημάτων του διαγωνισμού.