Συμμετοχή εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας στην πανυγειονομική κινητοποίηση

Συμμετοχή εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας στην πανυγειονομική κινητοποίηση

Σε στάση εργασίας προχώρησε χθες η ΠΟΕΔΗΝ, με τους υγειονομικούς της περιφέρειας να πραγματοποιούν εικοσιτετράωρη στάση εργασίας, αιτούμενοι, μεταξύ άλλων, καλύτερες αποδοχές και άμεσες προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία εμφανίζεται στον πίνακα.

Χρ.Μ.