Συνεχίζεται η στοχευμένη αποχή των δικηγόρων Καλαμάτας

Συνεχίζεται η στοχευμένη  αποχή των δικηγόρων Καλαμάτας

Παρατείνεται με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας η στοχευμένη αποχή των δικηγόρων από τις ποινικές δίκες, την έκδοση διαταγών πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds).

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου ως εξής:

-Από όλες τις ποινικές δίκες μέχρι και την Παρασκευή 1/3/2024

-Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, τραπεζών και funds, καθώς και από δίκες συμφερόντων τραπεζών και funds μέχρι και την 31η/3/2024.

Το πλαίσιο χορήγησης αδειών διαμορφώνεται αποκλειστικά ως εξής:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών

-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α΄ και επτά έτη στο β΄ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ έτη στο β΄ βαθμό

-Σε ποινικές δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης

-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκταμήνου

-Σε συνοδείες και σε αυτόφωρα με συνοδείες.