Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι της Καλαμάτας -Πότε χορηγούνται άδειες

Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι της Καλαμάτας -Πότε χορηγούνται άδειες

Για περιφρόνηση της κυβέρνησης σε αιτήματα και ζητήματα που έχουν θέσει οι δικηγόροι, ακόμα και για όσα έχει υπάρξει δέσμευση του υπουργού, κάνει λόγο η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και με προτροπή της ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας ανακοίνωσε συνέχιση της αποχής μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.

Στα βασικά ζητήματα που θέτουν οι δικηγόροι είναι η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων του κλάδου, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών.

Αποχή
Μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

Την παράταση της αποχής που έχουν έως και τη δικάσιμο της 12ης/2/2024, ημέρα Δευτέρα:

-Από όλες τις ποινικές δίκες (συμπεριλαμβανομένων όσων υπάγονται στο καθεστώς της Νομικής Βοήθειας- αυτεπάγγελτων διορισμών), εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα

-Από την έκδοση διαταγών πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds)

-Από τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ (εκτός εάν ο διοικούμενος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επιθυμούν την εκδίκαση θεωρώντας ότι είναι προς το συμφέρον των εντολέων τους)

-Την αποχή (ομοίως έως και τη 12η/2/2024) από όλες τις αστικές, ποινικές και διοικητικές δίκες που υπάγονται στο καθεστώς της Νομικής Βοήθειας και των αυτεπάγγελτων διορισμών, με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται τα σχετικά γραμμάτια προκαταβολής και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου, εν όψει της μη ψήφισης μέχρι σήμερα της εξαγγελθείσας διάταξης για την εκκαθάριση και πληρωμή όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη λήψη ουσιαστικών μέτρων προς επίλυση αυτού του διαχρονικού προβλήματος.

Άδεια για ειδικές περιπτώσεις

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος θα συγκληθεί εκ νέου αύριο 7 Φεβρουαρίου, προκειμένου να επανεξετάσει τις θέσεις της.

Με την απόφασή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

διευκρινίζει ότι άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών

-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον πρώτο και επτά έτη στο δεύτερο βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στον πρώτο βαθμό και δεκαοκτώ έτη στο δεύτερο βαθμό

-Σε ποινικές δίκες δεύτερου βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης

-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης και ειδικότερα συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου

-Σε αυτόφωρα και συνοδείες.