Τεύχη δημοπράτησης και ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την πλατεία Φιλιατρών ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή

Τεύχη δημοπράτησης και ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την πλατεία Φιλιατρών ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή

Εγκρίθηκε με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου η διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο που έχει προκαλέσει τόσες έριδες, αυτό της ανάπλασης της πλατείας των Φιλιατρών (πλατεία Καποδιστρίου), ενώ στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν τα τεύχη

δημοπράτησης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.

Τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ αποτελούνται από:

-Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας

-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

-Τιμολόγιο Μελέτης

-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

-Τεχνικές Προδιαγραφές.

-Τεχνική Περιγραφή

-Προϋπολογισμό Μελέτης.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου άνοιξε με την απόφαση που έλαβε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου του υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «Ανάπλαση – Ανάδειξη πλατείας Καποδιστρίου στα Φιλιατρά».

Η μελέτη έχει απορριφθεί δύο φορές στο παρελθόν (το 2021 και το 2022) και από τις βασικές αντιδράσεις είναι το μεγάλο κόστος του έργου (έχει προϋπολογισμό 3,3 εκατ. ευρώ) και ότι, πλην του Δήμου και της Περιφέρειας, φορείς και κάτοικοι που ενδιαφέρονται δε γνωρίζουν ακόμα και τώρα τι ακριβώς προβλέπει.