Αίτηση ακύρωσης για το τέλος ταφής απορριμμάτων καταθέτει και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος

Αίτηση ακύρωσης για το τέλος ταφής απορριμμάτων καταθέτει και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος

Προσφεύγει στο ΣτΕ κατά της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών

Και ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, υπέγραψε την απόφαση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών για το τέλος ταφής απορριμμάτων.

Κατά της απόφασης προσφεύγουν η ΚΕΔΕ και συνολικά 164 Δήμοι σε όλη τη χώρα.

Απόφαση δημάρχου

Με την απόφαση του δημάρχου Πύλου-Νέστορος δίνεται εντολή σε δύο νομικές εταιρείες στην Αθήνα να ασκήσουν αίτηση ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά της υπ’ αριθ. 3596/11-1-2024 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών. Μαζί με την αίτηση θα κατατεθεί και αίτημα λήψεως προσωρινής διαταγής

Η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι, με το επιχείρημα της αντισυνταγματικότητας, ζητούν την ακύρωση του τέλους ταφής που απειλεί να στείλει στους πολίτες λογαριασμό 240 εκατ. ευρώ μόνο για το 2024.

Η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ΚΕΔΕ αφορά τρεις αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, με τις οποίες παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων «οφειλόμενα» ποσά από τη μη καταβολή τέλους ταφής απορριμμάτων. Κατ’ επέκταση, τάσσεται κατά της θέσπισης της επιβολής του τέλους ταφής των απορριμμάτων στους Δήμους.

-Με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση παρακρατήθηκε το συνολικό ποσό 48.637.601,30 ευρώ από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, ως δήθεν οφειλόμενο τέλος ταφής για το α’ εξάμηνο του 2023.

-Με τη δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση επιχορηγήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με συνολικό ποσό 129.141.872 ευρώ για την εξόφληση του δήθεν οφειλόμενου ποσού των ΟΤΑ α΄ βαθμού για το τέλος ταφής του έτους 2022 και για το τέλος ταφής α΄ εξαμήνου έτους 2023. Η επιχορήγηση του ΕΟΑΝ προκύπτει εξ ολοκλήρου από παρακρατήσεις σε βάρος των Δήμων της χώρας από τους οφειλόμενους σε αυτούς ΚΑΠ.

-Με την τρίτη προσβαλλόμενη απόφαση παρακρατήθηκε εκ νέου σε βάρος των Δήμων της χώρας συνολικό ποσό 6.708.689,21 ευρώ.

Στους πολίτες

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος ταφής απορριμμάτων επιβάλλεται στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και στους Δήμους ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ.

Μόνο για το 2024 υπολογίζεται ότι οι Δήμοι και, κατά συνέπεια, οι δημότες τους, δεδομένου ότι το κόστος θα μετακυλιστεί εξ ολοκλήρου στα δημοτικά τέλη, θα επιβαρυνθούν με 240 εκ. ευρώ για την αναδρομική καταβολή του τέλους ταφής των απορριμμάτων των ετών 2022, 2023 και του πρώτου εξαμήνου του 2024.