Άλλα 8 εκατ. ευρώ για τις υποδομές στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Άλλα 8 εκατ. ευρώ για τις υποδομές  στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Τροποποίηση της πράξης και παράταση έως τον Απρίλιο του 2025

Σε τροποποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» προχώρησε με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, αυξάνοντας το ποσό της κατηγορίας για την κατασκευή των υποδομών κατά σχεδόν 8 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα.

Η απόφαση που υπέγραψε χθες αφορά κι άλλες τροποποιήσεις στην αρχική πράξη του έργου.

Συν 8 εκατ. ευρώ
Σε ό,τι αφορά τη βασική τροποποίηση, περιλαμβάνει την αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 2  κατά 7.901.887,58 ευρώ στη Δημόσια Δαπάνη λόγω αποζημιώσιμης μεταβολής της νομοθεσίας που επήλθε αναφορικά με τις Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης και τις Μονάδες ΟΣΔΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων).

Το συγκεκριμένο υποέργο αφορά στην κατασκευή υποδομών του έργου και περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες

-1η Υποενότητα: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία έχει τη δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συμβατικών αποβλήτων των ΠΕ Κορινθίας και Αργολίδας και των Δήμων Τρίπολης, Β. Κυνουρίας και Ν. Κυνουρίας της Αρκαδίας. Η ποσότητα που θα μπορεί να επεξεργάζεται η ΜΕΑ ανέρχεται σε 105.000 τν/έτος και περιλαμβάνει: Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Κόμποστ, ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), στην ίδια θέση, για τη διάθεση των υπολειμμάτων συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 1.975.000 m3 περίπου. Δύο Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Μία Μονάδα Μεταβατικής Διαχείρισης, που θα κατασκευαστεί στην ίδια θέση όπου θα εγκατασταθούν η ΜΕΑ και ο ΧΥΤ.

-2η Υποενότητα: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία έχει τη δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συμβατικών αποβλήτων της Μεσσηνίας και των Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας. Η ποσότητα των αποβλήτων που θα μπορεί να επεξεργάζεται η ΜΕΑ ανέρχεται σε 65.000τν/έτος και θα περιλαμβάνει: Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Κόμποστ, ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), στην ίδια θέση, για τη διάθεση των υπολειμμάτων συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 1.240.000 m3 περίπου. Μία Μονάδα Μεταβατικής Διαχείρισης, που θα κατασκευαστεί στην ίδια θέση όπου θα εγκατασταθούν η ΜΕΑ και ο ΧΥΤ

-3ηΥποενότητα: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συμβατικών αποβλήτων της Λακωνίας. Η ποσότητα των αποβλήτων που θα μπορεί να επεξεργάζεται η ΜΕΑ ανέρχεται σε 30.000τν/έτος και θα περιλαμβάνει: Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Κόμποστ, ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), στην ίδια θέση με τη ΜΕΑ, για τη διάθεση των υπολειμμάτων συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 565.000m3 περίπου. Μία Μονάδα Μεταβατικής Διαχείρισης, που θα κατασκευαστεί στην ίδια θέση όπου θα εγκατασταθούν η ΜΕΑ και ο ΧΥΤ

Άλλες τροποποιήσεις
Με την ίδια απόφαση του περιφερειάρχη τροποποιείται και η ημερομηνία λήξης της πράξης έως 30 Απριλίου του 2025, καθώς, όπως σημειώνεται, είναι αναγκαίο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των Μονάδων ΟΣΔΑ στις τρεις Διαχειριστικές Ενότητες με βάση το Υποέργο2 και την πλήρη λειτουργία τους.

Επίσης, αυξάνεται η δημόσια δαπάνη των υποέργων 1,3,4,5,7,9 κατά 188,622,19 ευρώ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αγορά γης, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού και νομικού συμβούλου και τις δράσεις ευαισθητοποίησης της πράξης, ενώ μειώνεται η δημόσια δαπάνη του Υποέργου 6 (απαλλοτριώσεις) κατά 45.472,96 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη