Ανοικτή επιστολή για ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας

Ανοικτή επιστολή  για ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας

Μέσα από αυτή την ανοικτή επιστολή, θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μας στο ζωτικό θέμα της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας και της εμπορικής ονομασίας “Kalamata Olives”, που αποτελούν δύο σημαντικές πτυχές της αγροτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι καιρός να διασαφηνιστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να εξασφαλίσουμε ένα αισιόδοξο μέλλον για τα προϊόντα αυτά.

Είναι απαραίτητο οι τοπικοί παράγοντες, όπως η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Μεσσηνίας, να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την προώθηση της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας, ενός προϊόντος που αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς μας και με πρωτοβουλία τους έχει κατοχυρωθεί ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

Η ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγής, της ποιότητας και της διάθεσης αυτού του προϊόντος στις αγορές είναι επιτακτική, καθώς τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπολείπεται των προσδοκιών.

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά το “Kalamata Olives”, ένα προϊόν που απολαμβάνει παγκόσμιας επιτυχίας και αναγνώρισης, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη σημαντική συνεισφορά των τυποποιητών, εξαγωγέων και παραγωγών από όλη την Ελλάδα. Για περισσότερο από έναν αιώνα, αυτοί οι επαγγελματίες έχουν δουλέψει ακούραστα για να καταστήσουν τις “Kalamata Olives” σύμβολο ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωση και την εξαιρετική τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει την ελληνική παραγωγή. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: εξαγωγές 80.000 τόνων έτοιμου προϊόντος “Kalamata Olives” σε σύγκριση με τους περιορισμένους 300 τόνους της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας, την τύχη του οποίου διαχειρίζεται η Ένωση Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας.

Αυτό καταδεικνύει τη διαφορά και την εξαιρετική προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά που έχει επενδυθεί στο να καθιερωθεί η ονομασία “Kalamata Olives” ως ποιοτικό σήμα εγγυημένης ποιότητας στην παγκόσμια αγορά.

Η επιτυχία του “Kalamata Olives” δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της εργασίας εκείνων που πρωτοξεκίνησαν από τη Μεσσηνία (χωρίς επιδοτήσεις και με προσωπικές εγγυήσεις), αλλά και της συμβολής πολλών ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που επισημαίνεται σε σχετικές αποφάσεις του ελληνικού κράτους από το 1954. Είναι ξεκάθαρο ότι η συνέχεια αυτής της επιτυχίας εξαρτάται από την ικανότητα να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε το προϊόν σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να υπονομεύσουμε την αξία και την ποιότητά του μέσω αντιπαραθέσεων ή δικαστικών διενέξεων.

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο η Ένωση και άλλοι τοπικοί παράγοντες να επικεντρωθούν στην αναβάθμιση και την ενίσχυση της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που ανέκυψαν με δική τους ευθύνη και εργαζόμενοι για τη βελτίωση της ποιότητας και της διάθεσής της στην αγορά. Ας ακολουθήσουν το παράδειγμα άλλων περιοχών της Ευρώπης, οι οποίες χωρίς να έχουν προϊόν με την παγκόσμια προβολή που είχε το δικό μας, κατάφεραν να ξεχωρίσουν και σήμερα να αποτελούν γαστρονομικούς τουριστικούς προορισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους.

Είναι προφανές ότι η προσέγγιση αυτή απαιτεί μια συνεκτική στρατηγική και την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από τους παραγωγούς μέχρι τους τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς, καθώς και την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και του καταναλωτικού κοινού. Μέσω της εφαρμογής αυτών των στρατηγικών, θα ήταν δυνατόν να αναδειχθεί η μοναδικότητα και η αξία της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας, να ενισχυθεί η θέση της στην τοπική, εγχώρια και διεθνή αγορά, και να προστατευθεί αποτελεσματικά η ποιότητα και η προέλευσή της.

Η προώθηση της βιωσιμότητας, η καινοτομία και η διαφάνεια θα είναι κλειδιά για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας επιτυχίας και ανάπτυξης του τομέα της ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή ανάμειξης που θα μπορούσε να βλάψει την τρέχουσα επιτυχία και ανάπτυξη του “Kalamata Olives”, ενθαρρύνοντας αντίθετα τη συνέχιση και την ενίσχυση της θετικής τροχιάς που έχει διαγράψει το προϊόν μέσα από τη συλλογική προσπάθεια των τυποποιητών, εξαγωγέων και παραγωγών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το μέλλον της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας και του “Kalamata Olives” θα πρέπει να κατευθύνεται από μια στρατηγική που βασίζεται στη συνεργασία, την αμοιβαία κατανόηση και την κοινή δέσμευση για ποιότητα. Μέσα από τη συλλογική αυτή προσπάθεια, μπορούμε να ενισχύσουμε την εικόνα τους στην τοπική και παγκόσμια αγορά και να εξασφαλίσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τα προϊόντα αυτά, τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και τυποποιητές.

Καλούμε όλους τους εμπλεκομένους να αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας και να δράσουν με γνώμονα το κοινό καλό, προκειμένου να διαφυλάξουμε και να προάγουμε τη μοναδική κληρονομιά και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

Μόνο μέσα από την ενωμένη προσπάθεια και την κοινή προοπτική μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρονται, για την ενίσχυση της παρουσίας μας σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο στίβο.

Του Γιώργου Καραμπάτου
Εκτελεστικού διευθυντή «Δρόμων της Ελιάς», προέδρου του Δικτύου Ελαιοπαραγωγών Πόλεων της Μεσογείου, πρώην προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας