Απάντηση υπουργείου Υγείας σε Γ. Λαμπρόπουλο: «Πλήρης η ιατρική κάλυψη στα ιατρεία της Πυλίας!»

Απάντηση υπουργείου Υγείας σε Γ. Λαμπρόπουλο: «Πλήρης η ιατρική κάλυψη  στα ιατρεία της Πυλίας!»

Σε απάντηση ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή Μεσσηνίας, Γιάννη Λαμπρόπουλο, με θέμα «Επάνδρωση με προσωπικό και διάθεση ασθενοφόρου για τις ανάγκες των ιατρείων Κορώνης, Χαροκοπιού και Λογγά του Νομού Μεσσηνίας», το υπουργείο Υγείας αναφέρει:

«Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας διαθέτει ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με θέμα: “Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,” προβλέπονται επτά τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι καλύπτουν υγειονομικά τις έξι Δημοτικές Ενότητες του νομού.

Ειδικότερα, στο εν λόγω δίκτυο εντάσσεται και το Κ.Υ. Μεσσήνης έχοντας στην περιοχή ευθύνης του δεκαπέντε (15) Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), μεταξύ αυτών και τα αναφερόμενα Περιφερειακά Ιατρεία Κορώνης, Χαρακοπίου και Λογγά. Τα εν λόγω Π.Ι. είναι διθέσια και στελεχώνονται ως ακολούθως από:

•Π.Ι. Κορώνης: (1) ιατρό Γενικής Ιατρικής και (1) ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου

•Π.Ι. Χαρακοπίου: (1) ιατρό Γενικής Ιατρικής και (1) ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου

•Π.Ι. Λογγά: (2) ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της 6ης Υ.Πε. με το υπουργείο Υγείας εγκρίθηκε η σύμβαση ενός (1) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών με καθεστώς Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών και τον τελευταίο χρόνο παρέχει τις υπηρεσίες του στο Π.Ι.

Ωστόσο, το Π.Ι. Λογγά εφημερεύει σε 24ωρη βάση καλύπτοντας (18) ημέρες το μήνα με τη συμμετοχή τριών ιατρών Γενικής Ιατρικής των όμορων Περιφερειακών Ιατρείων.

Επισημαίνεται ότι η παρουσία συνολικά των έξι ιατρών στα προαναφερόμενα Π.Ι., καθώς και η 24ωρη εφημέρευση του Π.Ι. Λογγά (για δεκαοκτώ ημέρες το μήνα), καλύπτουν επαρκώς, με τα υπάρχοντα δεδομένα τις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των περιστατικών που χρήζουν διακομιδής, όπως είναι γνωστό στο νομό λειτουργούν περιμετρικά τρεις σταθμοί ΕΚΑΒ (Πύλου, Καλαμάτας και Φιλιατρών) και η αναφερόμενη περιοχή από το Πεταλίδι μέχρι και την Κορώνη καλύπτεται κυρίως από το σταθμό της Πύλου και της Καλαμάτας.

Η 6η Υ.Πε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεπικουρεί με τη διάθεση υγειονομικού προσωπικού ως πλήρωμα για τη λειτουργία των ασθενοφόρων το συναρμόδιο φορέα ΕΚΑΒ, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού λειτουργίας τους.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο επικαιροποίησης του χάρτη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η 6η Υ.Πε. εξετάζει και αξιολογεί κάθε εισήγηση που αφορά στην αναδιοργάνωση και αναμόρφωση των δομών της Π.Φ.Υ. και οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».