Αρνητική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος για υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νέδα

Αρνητική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος για υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νέδα

Για πρώτη φορά συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 0,90 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού”, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ», στον ποταμό Νέδα της Δημοτικής Ενότητας Είρας του Δήμου Οιχαλίας, θέμα για το οποίο γνωμοδότησε αρνητικά.

Σύμφωνα δε με δηλώσεις του προέδρου της επιτροπής και αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Aναστάσιου Αδαμόπουλου: «Είναι πολύ ευχάριστη η στιγμή της έναρξης των εργασιών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε, καθώς στην επιτροπή έχουν μεταφερθεί όλες οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου σε θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και η χρησιμότητά της φάνηκε ακόμα και σήμερα. Είμαστε ένα ευέλικτο όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις και μπορεί να παίρνει γρήγορες και άμεσες αποφάσεις».