Χρήματα από τους ΚΑΠ στους Δήμους της Μεσσηνίας

Χρήματα από τους ΚΑΠ  στους Δήμους της Μεσσηνίας

Την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της χώρας αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών. Το συνολικό ποσό, 145.000.000 ευρώ, αποδίδεται ως γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους

Σε ό,τι αφορά τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η κατανομή έχει ως εξής: Δυτικής Μάνης 204.524,13 ευρώ, Καλαμάτας 895.370,24, Μεσσήνης 433.948,51, Οιχαλίας 250.872,83, Πύλου-Νέστορος 371.734,21 και Τριφυλίας 444.546,47 ευρώ.