Δ. Πτωχός: «Βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες για όλους»

Δ. Πτωχός: «Βιώσιμη κοινωνική  ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες για όλους»

Η πρώτη συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση των Πράξεων «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» και «Συγκρότηση Νέων Κέντρων Κοινότητας» στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» πραγματοποιήθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη.

Τη συνάντηση χαιρέτισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, Μαρία Οικονομάκου. Ακολούθησε εισήγηση του γενικού διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Βασίλη Διαμαντόπουλου, καθώς και παρουσίαση του προγράμματος από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και υπεύθυνη της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου», Δήμητρα Παπούλια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, o αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, η γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας, ο προϊστάμενος Δημόσιας Υγείας, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι αυτών, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Πελοποννήσου, καθώς και τα στελέχη της Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης. Σκοπός της εν λόγω συνεδρίασης ήταν η ανάδειξη της σημασίας της ενεργούς συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και συνοχής τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και της διεύρυνσης των παροχών κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της αύξησης κοινωνικών δομών. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε πως για την επίτευξη μιας συνεκτικής κοινωνικής πολιτικής κρίνεται απαραίτητη η γόνιμη συνεργασία υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων με στόχο