ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Ανανέωση Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Ανανέωση Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Ανανέωση των στοιχείων τους στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) καλούνται να κάνουν όσοι έχουν μεταβολές σε κάποιο από τα στοιχεία τους, σύμφωνα με τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Αναλυτικά, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε Μεσσηνίας ενημερώνει ότι όσοι παραγωγοί κηπευτικών προϊόντων της περιοχής παραμένουν ενεργοί και στους οποίους έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), έχουν μεταβολές στα στοιχεία επικοινωνίας τους ή στα στοιχεία που αφορούν στις καλλιέργειες κηπευτικών τους, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στην Κυπαρισσία για να ανανεώσουν την εγγραφή τους με τα πιο πρόσφατα στοιχεία τους.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Ελ. Βενιζέλου 29 στην Κυπαρισσία και στο τηλ. 2761361505 και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών και Γαργαλιάνων, τηλ. 2761022338 και 2763022510 αντίστοιχα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η.Γ.