Δήμος Μεσσήνης: Αιτήσεις για οικονομικό βοήθημα από το Κληροδότημα Νικολάου Αθ. Χιώτη

Δήμος Μεσσήνης: Αιτήσεις για οικονομικό βοήθημα από το Κληροδότημα Νικολάου Αθ. Χιώτη

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το οικονομικό βοήθημα του Πάσχα 2024, που δίδεται από το Κληροδότημα Νικολάου Αθ. Χιώτη, σε οικονομικά αδυνάτους ασθενείς, κατοίκους και δημότες μόνο της πόλης της Μεσσήνης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι αιτούντες στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος, είναι τα ακόλουθα:

1) Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας

2) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους 2023 και εκκαθαριστικό

3) Αντίγραφο τελευταίου Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα)

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Μεσσήνης

5) Φωτοτυπία ταυτότητας

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 19 Απριλίου.