Δήμος Τριφυλίας: Νέος αντιδήμαρχος ο Φ. Γριβάκης, εντεταλμένος Αυλώνος ο Ι. Φιλντίσης

Δήμος Τριφυλίας: Νέος αντιδήμαρχος ο Φ. Γριβάκης, εντεταλμένος Αυλώνος ο Ι. Φιλντίσης

Με την 517/2024 απόφαση δημάρχου Τριφυλίας ορίζεται έμμισθος αντιδήμαρχος ο δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών, Φώτιος Γριβάκης, πρώτος αναπληρωματικός, ο οποίος ορκίστηκε στη θέση του αποβιώσαντος Δημητρίου Στριμπάκου, με θητεία έως 19/1/2025.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος στη Δ.Ε. Αυλώνος, χωρίς αποδοχές, με τις αρμοδιότητες αντιδημάρχου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 4555/2018, που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα, ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, Ιωάννης Φιλντίσης.

Ο κ. Γριβάκης ορίζεται αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ και μεταβιβάζονται σε αυτόν τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (OEY) του Δήμου: Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης ΚΕΠ. Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Η ευθύνη των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
Η.Γ.