Εγκρίθηκε η σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης για την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης

Εγκρίθηκε η σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης για  την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης

Η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για τη διαμόρφωση της βορειοδυτικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης και τη διευθέτηση αρχαίων καταλοίπων εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού, το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για τη διαμόρφωση της ΒΔ (βόρειας) εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης και τη διευθέτηση αρχαίων καταλοίπων.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας και έως την ολοκλήρωσή της, εγκρίνεται δαπάνη ύψους 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού του οικονομικού έτους 2024.

Η εκτέλεση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο του 2022, επίσης με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, εγκρίθηκε η προμελέτη για τη διαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης και την κατασκευή κτηρίου πωλητηρίου/εξυπηρέτησης αναγκών του χώρου.

Β.Β.