Εκδήλωση για «Γεωργία και κλιματική αλλαγή» στην Καλαμάτα

Εκδήλωση για «Γεωργία  και κλιματική αλλαγή» στην Καλαμάτα

Εκδήλωση με τίτλο «Γεωργία και κλιματική  αλλαγή: Δυστοπικό μέλλον ή αλλαγή μοντέλου;» διοργανώνει το Europe Direct Πελοπόννησος, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το Δίκτυο  Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 6.00 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (πλατεία 23ης Μαρτίου).

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, σημειώνεται σχετικά, ο πρωτογενής τομέας σε όλο τον πλανήτη αντιμετωπίζει την πρόκληση της προσαρμογής στα νέα κλιματολογικά δεδομένα και αυτήν του  μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας για τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό και της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετάβασης σε ένα  ολοκληρωμένο αειφορικό μοντέλο παραγωγής.

Η γεωργία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό θετικό ρόλο στο μετριασμό της κλιματικής  αλλαγής, αφού οι καλλιέργειες, οι θαμνοστοιχίες και τα δέντρα που φύονται σε γεωργικές εκτάσεις παγιδεύουν τον άνθρακα της ατμόσφαιρας μέσω της φωτοσύνθεσης, ενώ τα εδάφη που υπόκεινται σε ορθή διαχείριση εξασφαλίζουν την αποθήκευσή του.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής  Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» περιγράφει το πλαίσιο για τη  μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων στο οποίο οι γεωργοί θα μπορούν να συνεχίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε τρόφιμα, ενώ θα προστατεύουν το κλίμα.

Η ΚΓΠ είναι το βασικό εργαλείο στήριξης των γεωργών κατά την εν λόγω μετάβαση και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την περίοδο 2023-27, διαρθρώνεται γύρω από δέκα βασικούς στόχους που εστιάζουν σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδιώξεις.

Στη χώρα μας η διατήρηση του παραδοσιακού μη εντατικού μοντέλου γεωργίας και οι τοπικές γεωργικές πρακτικές, που είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατές με τις απαιτήσεις της ΚΓΠ, τοποθετούν την ελληνική γεωργία στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συνδυάζοντας κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προσεγγίσεις για την επίτευξη ενός βιώσιμου γεωργικού συστήματος στην Ε.Ε.

Τα θέματα που θα συζητηθούν θα επικεντρωθούν στην ανάδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες, στις τοπικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στις  μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, στη «γεωργία ακριβείας», καθώς και στα διαθέσιμα  χρηματοδοτικά εργαλεία.