Επισημάνσεις για το 2ο Φόρουμ Μεσσηνίας

Επισημάνσεις για το 2ο Φόρουμ Μεσσηνίας

Αγαπητοί εκπρόσωποι των θεσμών, φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Επιχειρηματικής Κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού, ως πρώην πρόεδροι του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας επιθυμούμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τη διοργάνωση του 2ου Μεσσηνιακού Φόρουμ χωρίς καμία διαβούλευση με τους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας και της Περιφέρειας.

Η έλλειψη διαλόγου και η αδιαφορία για τις πιθανές επιπτώσεις αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και την αίσθηση δικαιοσύνης στη λήψη αποφάσεων.

Με πάνω από έναν αιώνα προσφοράς του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, είναι πεποίθησή μας ότι πρακτικές όπως αυτή συνιστούν απειλή για την ιστορική μας κληρονομιά, υπονομεύουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των θεσμών μας.

Οι ανησυχίες μας είναι εύλογες από το γεγονός της χρηματοδότησης του 1ου Φόρουμ Μεσσηνίας ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές 2023 από την Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια, χωρίς προηγούμενα να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ενός ευρέος φάσματος συμμετοχής. Ανησυχούμε για την εσφαλμένη εντύπωση που δημιουργείται, ότι ο διοργανωτής γνωρίζει και μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας της Μεσσηνίας πιο αποτελεσματικά από τους διαχρονικά εκλεγμένους και εδραιωμένους φορείς, οργανώσεις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, υπονομεύοντας τον οργανωτικό διεκδικητικό ρόλο και τις προτάσεις προς την Πολιτεία και την εκάστοτε κυβέρνηση.

Συμπεραίνουμε ακόμη ότι ο διοργανωτής δε γνωρίζει ότι πετυχημένο φόρουμ είναι αυτό που καταφέρνει να ενσωματώσει και να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και να παράγει συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως η δημιουργία νέων πολιτικών, η ενίσχυση της συνεργασίας ή η εφαρμογή συγκεκριμένων έργων ανάπτυξης

Με βάση τα παραπάνω, τονίζουμε την ανάγκη για ανοιχτή διαβούλευση, ώστε να επιτευχθεί η συλλογική δράση με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Μόνο μέσω της ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μπορούμε να εγγυηθούμε την επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων αποτελεσμάτων που ωφελούν την τοπική κοινότητα στο σύνολό της.

Καλούμε όλους τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους θεσμούς και την επιμελητηριακή κοινότητα να αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας και να δράσουν αποφασιστικά για τη διασφάλιση μιας πιο δίκαιης και συμμετοχικής διαδικασίας στο μέλλον.

Καλούμε, τέλος, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εστιατόρων της Μεσσηνίας, διοργανωτή του 2ου Forum Messinias, και τους Οργανισμούς Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, να λάβουν υπόψη αυτές τις σοβαρές ανησυχίες και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της εποικοδομητικής συνεργασίας, της διαφάνειας και του διαλόγου.

Είναι ζωτικής σημασίας οι εκδηλώσεις που επιδιώκουν να εκπροσωπήσουν ή να επηρεάσουν την τοπική επιχειρηματική κοινότητα να διεξάγονται με τρόπο που υποστηρίζει την αλληλεγγύη, την ενότητα και την κοινή πρόοδο.

-Από πρώην προέδρους του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
Γιώργο Καραμπάτο – Δημήτρη Μανιάτη