Έργα στη Στούπα: Λένε Απρίλιο, αλλά η παράταση δόθηκε μέχρι τον Ιούνιο

Έργα στη Στούπα: Λένε Απρίλιο,  αλλά η παράταση δόθηκε μέχρι τον Ιούνιο

Μπορεί για την ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης της παραλιακής οδού στη Στούπα στην πρόσφατη σύσκεψη, όπως ανακοινώθηκε χθες από την Αντιπεριφέρεια Μεσσηνίας, να εκτιμήθηκε ότι θα γίνει στο τέλος Απριλίου, όμως πριν από λίγες μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης ενέκρινε την παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως τέλος Ιουνίου και, μάλιστα, με τη θετική γνωμοδότηση της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και ανάδοχος είναι η κοινοπραξία «Φιλανδριανός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου- Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Γεωργίου», με έκπτωση 21,02%.

Λόγοι
Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν 8 μήνες, αυτή έληγε τον Οκτώβριο του 2023 και δόθηκε παράταση. Ο ανάδοχος ζήτησε παράταση, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έως 31/3/2024.

Για την απόφαση ελήφθη υπ’ όψιν ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο (μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο) είχε γίνει διακοπή των εργασιών λόγω της επισκεψιμότητας στην περιοχή, με επανέναρξη από 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, καθώς και το δεκαπενθήμερο των διακοπών των Χριστουγέννων, σημειώνεται πως υπήρχε μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στις επιχειρήσεις εντός του χώρου του έργου, με αποτέλεσμα οι εργασίες (για την ασφάλεια των επισκεπτών) να γίνονται με μεγάλη δυσκολία και καθυστέρηση.

Επίσης, κατά την έναρξη των εργασιών προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση, όπως εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου συμπληρωματική σύμβαση.

Παράταση
Αναφέρεται ακόμα ότι παρουσιάστηκαν και σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που απαίτησαν την εμπλοκή άλλων φορέων του Δημοσίου, κυρίως με την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Δυτικής Μάνης (αποκατάσταση βλαβών και μετατόπιση παροχών ύδρευσης), τη ΔΕΔΔΗΕ (αποσύνδεση συνδέσεων πίλλαρ, κοπή δέντρων δίπλα σε καλώδια), τον ΟΤΕ (αποξήλωση καρτοτηλεφώνων), και δημιούργησαν επιπρόσθετες καθυστερήσεις, οι οποίες επηρέασαν αντίστοιχα την εκτέλεση κι όλων των υπολοίπων εργασιών και υποχρεώσεων του αναδόχου του έργου.

Τέλος, ότι κατά τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου και τις αρχές του Δεκέμβριου επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δημιουργώντας επιπρόσθετες καθυστερήσεις, ενώ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και στις πληρωμές των λογαριασμών.

Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, αποφασίσθηκε παράταση μέχρι τις 30/6/2024.

Της Βίκυς Βετουλάκη

Φώτο αρχείου