Η Airbnb απαγορεύει τη χρήση καμερών ασφαλείας σε εσωτερικούς χώρους καταλυμάτων

Η Airbnb απαγορεύει τη χρήση καμερών ασφαλείας σε εσωτερικούς χώρους καταλυμάτων

Προθεσμία να αφαιρεθούν μέχρι τέλος Απριλίου

Τη χρήση καμερών ασφαλείας σε εσωτερικούς χώρους στα καταλύματα παγκοσμίως απαγορεύει πλέον η Airbnb, όπως ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες.

Προηγουμένως, η συγκεκριμένη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης επέτρεπε στους οικοδεσπότες να έχουν εσωτερικές κάμερες ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους, εφόσον οι συσκευές γνωστοποιούνταν σαφώς στη σελίδα της καταχώρισης και τοποθετούνταν σε εμφανή σημεία του σπιτιού. Οι εσωτερικές κάμερες ασφαλείας, ωστόσο, δεν επιτρέπονταν ποτέ σε χώρους όπως οι χώροι ύπνου και τα μπάνια.

Απαγόρευση

Η ενημέρωση διευκρινίζει ότι οι εσωτερικές κάμερες ασφαλείας απαγορεύονται πλέον σε κάθε αγγελία, ανεξάρτητα από τη θέση, το σκοπό ή την προηγούμενη γνωστοποίησή τους.

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε νέους, σαφείς κανόνες που θα παρέχουν στην κοινότητά μας μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι να περιμένει κανείς στην Airbnb», δήλωσε ο Juniper Downs, επικεφαλής της πολιτικής της κοινότητας και των συνεργασιών της Airbnb.

Ο Downs πρόσθεσε ότι η νέα πολιτική δημιουργήθηκε σε συνεννόηση με τους επισκέπτες, τους οικοδεσπότες και τους ειδικούς σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Προθεσμία να τις αφαιρέσουν

Η εταιρεία τόνισε ότι η πλειονότητα των καταχωρίσεων στην Airbnb δεν αναφέρει επί του παρόντος ότι διαθέτει κάμερα ασφαλείας, πράγμα που σημαίνει ότι η ενημέρωση της πολιτικής θα πρέπει να επηρεάσει μόνο ένα μικρό υποσύνολο των οικοδεσποτών.

Οι οικοδεσπότες που διαθέτουν επί του παρόντος κάμερες ασφαλείας σε εσωτερικούς χώρους έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου για να τις αφαιρέσουν. Μετά την ημερομηνία αυτή, ένας οικοδεσπότης που παραβιάζει τη νέα πολιτική μπορεί να αντιμετωπίσει συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του καταλύματος ή του λογαριασμού στην πλατφόρμα.

Οι εξωτερικές κάμερες ασφαλείας, όπως οι κάμερες κουδουνιού, θα συνεχίσουν να επιτρέπονται στην Airbnb. Οι οικοδεσπότες, ωστόσο, θα πρέπει να γνωστοποιούν στους επισκέπτες την παρουσία και τη γενική τοποθεσία τυχόν εξωτερικών καμερών πριν κάνουν κράτηση.

Η χρήση εσωτερικών καμερών ασφαλείας στις καταχωρήσεις της Airbnb έχει προκαλέσει εδώ και καιρό την απογοήτευση των ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.