Κυπαρισσία: Αναπαράσταση απελευθέρωσης στις 23/3

Κυπαρισσία: Αναπαράσταση απελευθέρωσης στις 23/3

Έπειτα από παρεμβάσεις του Συλλόγου Άνω Πόλης στη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας

Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις προκάλεσε στην Κυπαρισσία το γεγονός ότι στο φετινό πρόγραμμα εορτασμού της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821 στην Κυπαρισσία που καθορίστηκε από το Δήμο Τριφυλίας, δεν περιλαμβανόταν η επετειακή εκδήλωση αναπαράστασης της απελευθέρωσης της ιστορικής Αρκαδιάς από τον τούρκικο ζυγό στις 26 Μαρτίου 1821. Εκδήλωση που διεξάγεται από το 2016 (με εξαίρεση το 2020, το 2021 και  το 2022 λόγω των έργων στην Άνω Πόλη και του κορωνοϊού) για να διατηρείται ζωντανή η ιστορική μνήμη και να τιμάται η συμμετοχή της Τριφυλίας στην Επανάσταση του ’21, καθώς και ως ελάχιστη αναγνώριση και φόρος τιμής στους Κυπαρίσσιους και Τριφύλιους αγωνιστές.

Ο Σύλλογος για την Προστασία και Αναβίωσης της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας παρενέβη στη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, ενώ κάτοικοι αντέδρασαν και διαμαρτύρονταν.

Οι παρεμβάσεις, ως φαίνεται, έπιασαν τόπο και τελικά θα πραγματοποιηθεί και φέτος η εκδήλωση αναπαράστασης της απελευθέρωσης της Κυπαρισσίας. Σημειώνεται πως την Τετάρτη, σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με μοναδικό θέμα «Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, έτους 2024», ελήφθη ομόφωνα η 49/2024 απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού 3.312 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η εκδήλωση αναπαράστασης απελευθέρωσης της ιστορικής Αρκαδιάς, ούτε και οι λαμπαδηφορίες Σιδηροκάστρου, επίσης σημαντική και θεσμοθετημένη εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, και ώρα 12.26 μ.μ. εστάλη πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας για τη 1.00 μ.μ. με τα εξής θέματα: 1) Ακύρωση της αρ. 49/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, 2) Έγκριση δαπάνης για εορταστική κάλυψη της εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου 1821 έτους 2024, στο Δήμο Τριφυλίας.

Με την 50/2024 απόφαση της Δ.Ε. ακυρώθηκε η 49/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορούσε έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, έτους 2024.

Η με αριθμό 51/2024 απόφαση της Δ.Ε. ανέβηκε και κατέβηκε στη Δι@υγεια τρεις φορές και άλλαξε θέμα σε «Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εορταστική κάλυψη της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 1821, έτους 2024, στο Δήμο Τριφυλίας».

Σε αυτή περιλαμβάνονται οι Λαμπαδηφορίες Σιδηροκάστρου και η αναπαράσταση απελευθέρωσης της ιστορικής Αρκαδιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί ωστόσο στις 23 Μαρτίου – ημέρα που, ως γνωστόν, τιμάται η απελευθέρωση της Καλαμάτας – και το συνολικό ποσό δαπάνης ανέρχεται σε 10.303,90 ευρώ.

Του Ηλία Γιαννόπουλου