Μεσσηνία: Προς δημοπράτηση έργο για καθαρισμό ρεμάτων και αντιπλημμυρικά

Μεσσηνία: Προς δημοπράτηση έργο για  καθαρισμό ρεμάτων και αντιπλημμυρικά

Εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας για τον ανοικτό διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία (2024)», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ (με ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων Π.Ε. Μεσσηνίας οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τη συζήτηση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας, οικονομικού έτους 2024».

Το έργο θα έχει προθεσμία ολοκλήρωσης εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.