Περ. Επιτροπή Πελοποννήσου: Εγκριθήκαν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για πλημμύρα, σεισμό και δασικές πυρκαγιές

Περ. Επιτροπή Πελοποννήσου: Εγκριθήκαν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για πλημμύρα, σεισμό και δασικές πυρκαγιές

Τα τρία σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς ενέκρινε στην τελαυταία της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Τα αναλυτικά σχέδια έχουν συνταχθεί από την αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα τρία σχέδια είναι:
-Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2»

-Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»

-Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2».

Πυρκαγιές
Με το γενικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», που ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του Ηρακλή, βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου, τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των άθλων του.

Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται σε Προεδρικό Διάταγμα. Από δε τη Μεσσηνία οι Δήμοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, είναι οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης και Πύλου-Νέστορος.

Πλημμύρες
Με το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Προϋπόθεση για την επίτευξη και αυτού του σκοπού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», που ήταν γιος του Δία και της Ηλέκτρας, κόρης του Άτλαντα. Ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας, που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία.

Στο σχέδιο προβλέπονται έργα πρόληψης που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία είναι τα εξής:

-Έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Έλεγχος και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, εφόσον συντρέχουν λόγοι έπειτα από σχετικό έλεγχο

-Έλεγχος και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Προγραμματισμός και εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

-Τέλος, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, ως επίπεδο προληπτικής δράσης προβλέπεται από τους εμπλεκόμενους φορείς η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων από τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.

Σεισμός
Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών ενεργοποιείται και εφαρμόζεται μετά την επίσημη ενημέρωση των κατά τόπο αρμόδιων δημάρχων, αντιπεριφερειαρχών και του περιφερειάρχη για τις επιπτώσεις από την εκδήλωση σεισμού, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αποτελούν θεσμικά το φορέα επίσημης ενημέρωσης της Μονάδας Εμπλεκόμενων Φορέων και των εμπλεκόμενων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά την εκδήλωση σεισμού.Το σχέδιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού φαινομένου από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά στο εύρος των δράσεων.

Οι δράσεις του αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Της Βίκυς Βετουλάκη