Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας: Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας: Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων  ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με θέμα «Η οικογενειακή μάθηση αίρει τα εμπόδια μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων», στο οποίο συμμετείχε ως συντονιστής το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε στο House by Phaos την περασμένη Τρίτη.

Το συγκεκριμένο έργο διήρκησε 2 έτη, ενώ τα παραγόμενά του είναι μια πλατφόρμα μαθημάτων MOOC σε 6 έξι γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά και εσθονικά (https://e-familylearnings.eu).

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει:
1) Ένα μάθημα e-learning διαπιστευμένο από Areadne Lifelong Learning Center για τουλάχιστον 60 εκπαιδευτές ενηλίκων που θα ήθελαν να μάθουν πώς να υποστηρίζουν ενήλικες μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα να χρησιμοποιούν την οικογενειακή μάθηση,

2) Ένα μάθημα διαπιστευμένο από Areadne Lifelong Learning Center, που να εκπαιδεύει τουλάχιστον 60 μέλη του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων για το πώς να δημιουργήσουν ένα σχέδιο προσέγγισης της κοινότητας για να προσελκύσουν περισσότερους ενήλικες μαθητές

3) Ένα μάθημα για τουλάχιστον 300 ενήλικους μαθητές, όπου θα μπορούν ασχοληθούν και να περάσουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί τους τις οικογένειές τους.
Δημιουργήθηκε, επίσης, μια ιστοσελίδα με πληροφορίες για το έργο (https://familylearnings.eu/).

Στην εκδήλωση οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μίλησαν για την εμπλοκή τους στο έργο, την εμπειρία τους, τις δράσεις και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν. Αξιολόγησαν τη συμμετοχή τους σε αυτό μέσα από παρουσιάσεις, ενώ παρουσιάστηκε, τέλος, η πλατφόρμα, η ιστοσελίδα και βίντεο με άρθρο σχετικό με την οικογενειακή μάθηση (το οποίο είχε παρουσιαστεί στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, τον Οκτώβριο 2023 στη Λάρισα).