Σήμερα άσκηση εκκένωσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σήμερα άσκηση εκκένωσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών «Σώστρατος» και «Περσέας», σήμερα Τετάρτη, 13 Μαρτίου, στις 4.00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί άσκηση μερικής εκκένωσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Την άσκηση θα παρακολουθήσουν κλιμάκιο του Ε.Κ.ΕΠ.Υ, εκπρόσωποι της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, καθώς και υπεύθυνοι αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.