Ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης Φ800

Ξεκινούν οι εργασίες για την  κατασκευή του αγωγού ύδρευσης Φ800

Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις Πηγές Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη», σήμερα θα εκκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ800 επί της εθνικής οδού Καλαμάτας – Τρίπολης.

Οι εργασίες θα εκκινήσουν από την περιοχή του οικισμού Άνθειας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλαμάτα. Κατά την εκτέλεσή τους θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση.

Στα δε τμήματα εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τρίπολη, με χρήση φωτεινών σηματοδοτών ή σηματωρών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί για τη συμμόρφωσή τους με τη σήμανση και τους φωτεινούς σηματοδότες.

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο δήμαρχος, το μεγάλο έργο της νέας δεξαμενής στον Άγιο Ιωάννη Καρβούνη, σε συνδυασμό με το νέο αγωγό μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές του Πηδήματος, αλλά και την αντικατάσταση χιλιομέτρων του δικτύου αγωγών ύδρευσης στον αστικό ιστό, ενισχύει την ανθεκτικότητα και τις υποδομές ύδρευσης της Καλαμάτας για τις επόμενες δεκαετίες.