Αποχή γεωτεχνικών από σφαγεία, ελέγχους, δασικούς χάρτες, δακοκτονία και άλλα καθήκοντα

Αποχή γεωτεχνικών από σφαγεία,  ελέγχους, δασικούς χάρτες, δακοκτονία και άλλα καθήκοντα

Απεργία και αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα ξεκινούν από τη Δευτέρα και μέχρι τις 30 Ιουνίου οι γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, ιχθυολόγοι, γεωλόγοι) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία τους (ΠΟΓΕΔΥ), οι οποίοι υπηρετούν στις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου και των Περιφερειών.

Η απεργία αυτή αναμένεται να φέρει μεγάλα προβλήματα και εν όψει Πάσχα, καθώς θα απέχουν από τον επίσημο έλεγχο στα σφαγεία, από τα μικτά κλιμάκια με συναρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η δακοκτονία, η εξέταση αντιρρήσεων επί του περιεχομένου του δασικού χάρτη, αλλά και από την υπερωριακή απασχόληση για την εφαρμογή του προγράμματος δασοπροστασίας.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι η κηρυσσόμενη αποχή αφορά αποχή μόνον από συγκεκριμένα καθήκοντα και όχι εν γένει από τα υπηρεσιακά καθήκοντα των υπαλλήλων με βάση την οργανική θέση στην οποία είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν, τα οποία και θα εκτελούνται κανονικά.

Από τι θα απέχουν
Τα καθήκοντα από τα οποία θα απέχουν είναι τα εξής:

• Εισαγωγές-εξαγωγές φυτικών-ζωικών προϊόντων – ζώντων ζώων, ζωικών υποπροϊόντων παράγωγων προϊόντων και εισροών

• Προγράμματα επισκοπήσεων φυτοϋγείας – εθνικό πρόγραμμα ζωοτρόφων-δακοκτονία

• Επίσημο έλεγχο σε σφαγεία οπληφόρων και πτηνών – καθήκοντα έλεγχου επισήμου κτηνιάτρου

• Προγράμματα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου

• Κλιμάκια έλεγχου αλιευτικών προϊόντων

• Μικτά κλιμάκια ελέγχου με συναρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης

• Δειγματοληψίες, εξέταση, ανάλυση δειγμάτων και έκδοση αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή των επίσημων προγραμμάτων

• Ελέγχους εκτός ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, Σάββατο, Κυριακή και αργίες

• Διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων

• Συμμετοχή στις αξιολογήσεις-ενστάσεις, επιτροπές παρακολούθησης στα μέτρα, υπομέτρα και δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και της μεταβατικής περιόδου 2021-2022, καθώς και των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 και τις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των έργων που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

• Το πρόγραμμα δασοπροστασίας (από την υπερωριακή απασχόληση για την εφαρμογή του προγράμματος δασοπροστασίας)

• Τις Επ.Ε.Α. (εξέταση αντιρρήσεων επί του περιεχομένου του δασικού χάρτη)

• Την υποστηρικτική ομάδα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης του άρθρου 35 του ν. 5075/2023

• Επιβλέψεις και παραλαβές έργων.

Τα αιτήματά τους
Αιτήματα των γεωτεχνικών είναι τα εξής:

-Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής και στους γεωτεχνικούς που ασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες

-Αλλαγή στον τρόπο καταβολής των πρόσθετων τελών στους δικαιούχους γεωτεχνικούς

-Χορήγηση τελών επίσημων ελέγχων, σύμφωνα με τον καν. ΕΕ 2017/625 όπως αυτό προβλέπεται

-Χορήγηση ελεγκτικής αποζημίωσης, στους επισήμους ελεγκτές γεωτεχνικούς

-Καταβολή του επιδόματος 6o/oo για τους γεωτεχνικούς, όπως έχει νομοθετηθεί.

-Αύξηση των ημερών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και μείωση της χιλιομετρικής απόστασης

-Δημιουργία κλαδικού γεωτεχνικού μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου

– Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

-Άμεση στελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό και χορήγηση των αναγκαίων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία τους

-Καμία ιδιωτικοποίηση των αντικειμένων των δημοσίων γεωτεχνικών υπηρεσιών

-Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας μη μισθολογικών παροχών

-Τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των περιφερειών με ξεχωριστές διοικητικές δομές για τις γεωτεχνικές υπηρεσίες (αγροτικής οικονομίας, κτηνιατρικής) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα

-Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας

-Άμεση αναμόρφωση της σύνθεσης και του πλαισίου λειτουργίας των Επ.Ε.Α.

-Κατάργηση των τριμελών επιτροπών του άρθρου 35 του ν. 5075/2023, διότι δε συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές

-Άμεση έκδοση του νέου οργανογράμματος του Υ.Π.Εν. και των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών

-Διοικητική και οικονομική υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών με εξασφάλιση των απαραίτητων ειδικοτήτων προσωπικού

-Νομική κάλυψη των γεωτεχνικών υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών.

Της Βίκυς Βετουλάκη