Αποχωρήσεις υπαλλήλων και ανάγκες για προσλήψεις στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Αποχωρήσεις υπαλλήλων και ανάγκες για προσλήψεις στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τουλάχιστον 14 υπάλληλοι, με τους δέκα να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θα αποχωρήσουν από υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας μέχρι το 2028, σύμφωνα με τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης που έγινε για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Τα αιτήματα αφορούν ισάριθμες προσλήψεις, που είναι οι ελάχιστες για να καλυφθούν ανάγκες.

Πόσοι θα αποχωρήσουν
Με εντολή του υπουργείου η Περιφέρεια κατέγραψε τις ανάγκες και στην κατάσταση που απέστειλε περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας, μεταξύ άλλων, οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κ.ά.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις προσωπικού, αναφέρεται ότι το 2025 θα αποχωρήσουν 5 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το 2026 ένας υπάλληλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και δύο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Το 2027 θα αποχωρήσουν 3 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ενώ το 2028 δύο υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κι  ένας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανάγκες σε προσλήψεις
Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αναγκών για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, για το 2025 αναφέρεται ότι υπάρχουν τρεις κενές θέσεις μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ζητείται η πρόσληψη δύο, τρεις κενές θέσεις Διοικητικού – Οικονομικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ζητείται η πρόσληψη ενός και μία κενή θέση γεωτεχνικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ζητείται η πρόσληψη δύο.

Για το 2026 υπάρχει μία κενή θέση γεωτεχνικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ζητείται η πρόσληψη δύο, όπως και η πρόσληψη ενός επιμελητή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Για το 2027 υπάρχει μία κενή θέση γεωτεχνικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ζητείται η πρόσληψη ενός, τρεις κενές θέσεις Διοικητικού – Οικονομικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ζητείται η πρόσληψη ενός και μία κενή θέση ιατρού ΠΕ Δημόσιας Υγείας – ΕΣΥ και ζητείται η πρόσληψη ενός.

Για το 2028 ζητείται μία πρόσληψη επισκεπτών Υγείας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μία πρόσληψη Νοσηλευτών ΤΕ και μία Διοικητικού – Οικονομικού.

Της Βίκυς Βετουλάκη