Δήμος Καλαμάτας: Αλλαγή στον αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Δήμος Καλαμάτας: Αλλαγή στον αντιδήμαρχο Καθαριότητας

«Ανοίγει η βεντάλια» αρμοδιοτήτων στο Δήμο Καλαμάτας

Με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, τροποποιείται – συμπληρώνεται σχετική απόφασή του για τον ορισμό αντιδημάρχων, ως προς το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, ως εξής:

-Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας: Σαράντος Μαρινάκης

-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Αναστάσιος Σκοπετέας

-Αντιδήμαρχος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Φιλαρμονικής: Ηλίας Κουτίβας.

Την αρμοδιότητα για το συγκοινωνιακό – κυκλοφοριακό αναλαμβάνουν, επιπλέον των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων που διαθέτουν, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ως προς τις μελέτες και ο αντιδήμαρχος Παντέλης Δρούγας ως προς τη διαχείριση κυκλοφοριακών θεμάτων καθημερινότητα της πόλης.

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες παραμένουν ως περιγράφονται στην απόφαση.

Επιπλέον, για τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας ο δήμαρχος ορίζει ανά τομέα ευθύνης τα ακόλουθα:

Ανάθεση από δήμαρχο- συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή- ημερήσια διάταξη- προώθηση θεμάτων- εκτέλεση αποφάσεων-  συμμετοχή σε Δημοτικό Συμβούλιο: Λύρας Παναγιώτης. Πάγια προκαταβολή – παράταση ωραρίου μουσικής- αξιοποίηση τοπικών πόρων: Λύρας Παναγιώτης. Συμμετοχή σε κληροδοτήματα: Λύρας Παναγιώτης.
Νέα έργα: Αποστολόπουλος  Σπύρος και Μπάμπαλη Κατερίνα. Αγροτική οδοποιία – συντήρηση οδικού δικτύου: Αγγελάκης Παναγιώτης. Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων: Αλεξόπουλος Δημήτρης. Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων: Τσώλης Ηλίας. Δίκτυο δημοτικού φωτισμού: Χαχής Βαγγέλης. Παιδικές χαρές: Χριστοπούλου Έφη. Κοιμητήρια: Μπάμπαλη Κατερίνα. Πολιτική προστασία: Χριστοπούλου Έφη. Δημοτική περιουσία (αξιοποίηση, συντήρηση, εκμετάλλευση): Καραμούζης Νικήτας. Κοινόχρηστοι χώροι (τραπεζοκαθίσματα): Αποστολόπουλος Σπύρος. Εθελοντισμός: Τσώλης Ηλίας και Χριστοπούλου Έφη. Κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό: Αλεξόπουλος Δημήτρης. Πολεοδομική ανάπτυξη – ανάπλαση: Καραμούζης Νικήτας. Καθαριότητα – λειτουργία πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, χώρων αναψυχής κ.λπ.:  Αγγελάκης Παναγιώτης. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος – πράσινο – αισθητική αναβάθμιση: Χαχής Βαγγέλης. Προστασία δημόσια υγείας – πρόνοια – ηχορύπανση – ευπαθείς ομάδες: Χαχής Βαγγέλης. Περισυλλογή – μέριμνα αδέσποτων: Αγγελάκης Παναγιώτης. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων: Μπάμπαλη Κατερίνα και Χριστοπούλου Έφη.