Δήμος Καλαμάτας & Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του «Intelligent City Challenge»

Δήμος Καλαμάτας & Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του «Intelligent City Challenge»

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Intelligent City Challenge», ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας διοργάνωσαν χθες στην αίθουσα του Phaos (Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα) ενημερωτική συνάντηση για τους φορείς και τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία «Intelligent City Challenge», στοχεύει να δώσει υποστήριξη στις πόλεις για την επιτάχυνση της διττής (πράσινης και ψηφιακής) μετάβασης, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Έτσι, οι τοπικές κοινωνίες θα μπορέσουν να κινηθούν προς μια οικονομία ψηφιακή, βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική, με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και η οποία θα υποστηρίζεται από μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διάρκεια 2 έτη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι πολίτες για τις «Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες» που αποτελούν πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και συμφωνούνται μεταξύ των τοπικών αρχών, των τοπικών επιχειρήσεων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της πόλης.

Τη συνάντηση συντόνισε η κα Agnes Schοnfelder, Local Green Deal Officer και εκπρόσωπος του Δήμου του Mannheim για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις.