Δήμος Καλαμάτας: Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής για το έτος 2024

Δήμος Καλαμάτας: Προγραμματισμός δράσεων  τουριστικής προβολής για το έτος 2024

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μεταξύ των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν είναι κι αυτό των δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, “το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2024 αποτελεί τη συνέχεια και εξέλιξη του σχετικού προγράμματος του 2023 και τη συνέχεια μιας συνολικής στρατηγικής για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και εστιάζει στην υλοποίηση ενός συγκροτημένου σχεδίου προβολής.

Η φιλοσοφία που διατρέχει τις δράσεις του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των δομών της πόλης – όπως ο διεθνής αερολιμένας, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, οι δομές πολιτισμού (Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Φεστιβάλ Χορωδιών), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, λοιπές πολιτιστικές δράσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι πρωτοβουλίες τους – με έναν τρόπο ενιαίο και συνεκτικό.

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις για την τουριστική προβολή της περιοχής στοχεύουν στην ανάδειξη των προϊόντων και των εμπειριών που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τελικό στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη μείωση της εποχικότητας και την αύξηση των τουριστικών ροών και εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επικοινωνιακή προώθηση των στόχων που θέτει η χώρα, ως προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Επίκεντρο αυτής της πολιτικής θα είναι οι ίδιοι οι πολίτες, είτε ως κάτοικοι είτε ως επισκέπτες, οι σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και ο σεβασμός στο περιβάλλον, στην κουλτούρα και στον πολιτισμό. Στόχος είναι να σχηματιστεί ένας συνασπισμός εξωστρέφειας με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης.

Το έργο της τουριστικής προβολής θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομών, τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, τόσο για την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου όσο και για τις μεθόδους προβολής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών, με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού για τις φετινές δράσεις ανέρχεται στα 170.000 ευρώ.