Εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη στην οδό Αναγνωσταρά

Εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη  μελέτη στην οδό Αναγνωσταρά

Για την ολοκλήρωση της ανάπλασης

Εγκρίθηκε ως προς το σύνολό της, κατά τη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή, η υποβληθείσα μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καλαμάτας του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Ανάπλασης οδού Αναγνωσταρά», με συνολικό προϋπολογισμό 950.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Πρόταση

Η εν λόγω μελέτη, με τίτλο «Ολοκλήρωση Ανάπλασης οδού Αναγνωσταρά», αφορά στην ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού μετά την οριστική έκπτωση της προηγούμενης εργολαβίας με τίτλο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά», που είχε αρχίσει να εκτελείται από το βόρειο τμήμα και σταμάτησε λόγω του παραπάνω γεγονότος στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στη μελέτη «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά», στην παραπάνω οδό σήμερα, λόγω των πολύ μικρών πεζοδρομίων που υφίστανται για την κυκλοφορία των πεζών, αποτελεί τελικά μονόδρομο η δημιουργία νέων, πλατύτερων πεζοδρομίων, που θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της πορείας τόσο των διερχομένων

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι στην αρχική μελέτη ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, με τίτλο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά», είχε προβλεφθεί πλάτος οδοστρώματος πεζών όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναβαθμίζοντας έτσι σε μέγιστο βαθμό ένα σημαντικό τμήμα του ιστορικού κέντρου.

Προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο «Ολοκλήρωση ανάπλασης οδού Αναγνωσταρά», αναθεωρήθηκε η αρχική οριζοντιογραφία προτεινομένων έργων της εγκεκριμένης μελέτης, με βασική αλλαγή αυτή της μείωσης του πλάτους οδοστρώματος από 3,20 σε 3 μέτρα.

Επιπλέον, αν και δεν απαιτείται από τις προδιαγραφές, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, προτάθηκε η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα να οριστεί στα 30 χλμ./ώρα.

Ακόμα, προτάθηκε να γίνουν σημειακές τροποποιήσεις όπου υπάρχουν διαμορφωμένες είσοδοι – έξοδοι, με αποτέλεσμα κάποιες από τις θέσεις στάθμευσης που είχαν αρχικά εγκριθεί να μετατοπίζονται και από είκοσι πέντε (25) οι θέσεις να γίνονται είκοσι τέσσερις (24).

Επίσης, προβλέφθηκε η μελλοντική διαμόρφωση του ανατολικού πεζοδρομίου στο ύψος των ερειπωμένων κτηρίων που σήμερα είναι περιφραγμένα. Έτσι μελλοντικά θα διαμορφωθούν και έξι (6) επιπλέον θέσεις στάθμευσης, με αποτέλεσμα το σύνολο των θέσεων στάθμευσης να είναι τριάντα (30).

Σε όλο το μήκος της οδού Αναγνωσταρά και σε ό,τι αφορά την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και ΑμεΑ από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, έχει προβλεφθεί η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), καθώς και ζώνη όδευσης τυφλών, στα τμήματα των προτεινόμενων πεζοδρομίων που παρουσιάζουν σχετική ευρύτητα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την επικαιροποιημένη πρόταση, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3 μέτρων, πέραν του χώρου στάθμευσης, ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος.

Για τη δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων, προβλέπεται η χρήση των ίδιων κατά κύριο λόγο υλικών, με τον ίδιο τρόπο, σχέδιο και αρχιτεκτονικό κάνναβο με τα ήδη υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ίδια ομοιομορφία, λόγω και του γεγονότος ότι η οδός Αναγνωσταρά είναι παράλληλη και σε μικρή απόσταση από την Αριστομένους.

Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με τη μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης.