Φωτοβολταϊκά στο χωράφι: Ισχυρό ενδιαφέρον αγροτών την πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων

Φωτοβολταϊκά στο χωράφι: Ισχυρό ενδιαφέρον αγροτών  την πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον αγροτών για συμμετοχή στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στο χωράφι». Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μέσα σε λίγες μόνο ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας υπoβλήθηκαν δεκάδες αιτήσεις.

Σύμφωνα με πηγές, την πρώτη ημέρα οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 675, καλύπτοντας πάνω από 7,28 εκατ. ευρώ από το συνολικό προϋπολογισμό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτοι στις αιτήσεις έρχονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, καθώς έχουν υποβληθεί πάνω από 250.

Υπενθυμίζεται ότι από την Τρίτη 9 Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου 2024 θα παραμείνει ανοιχτή η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή των αγροτών στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, αγρότες ειδικού καθεστώτος και αγροτικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν ενεργή αγροτική παροχή και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά το τρέχον έτος, ώστε να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως παράγοντας τη δική τους «πράσινη» ενέργεια, θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, με το ποσό της επιδότησης να μη σωρεύεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που λαμβάνουν οι αγρότες.

Διευκρινίζεται πως για αιτήσεις ισχύος έως 30kW εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), ενώ για αιτήσεις από 31kW έως 50kW συμψηφίζεται η κατανάλωση, η οποία συμπίπτει την ίδια χρονική στιγμή με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού, και εφόσον υπάρχει περίσσεια παραγωγή, αυτή αποζημιώνεται με μία σταθερή τιμή από το Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ -ως απλός αυτοπαραγωγός).

Βασικές προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι ο ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία ή παραγγελία για το φωτοβολταϊκό σταθμό. Εφόσον διαθέτει άνω της μιας αγροτικές παροχές ηλεκτρικής ενέργειας, έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος έως 50kW για κάθε μια εξ αυτών.

Αιτήσεις, με σκοπό τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκό στο χωράφι», υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://pvstegi.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet.