Καλαμάτα: Μεγάλης κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για υλοποίηση 4 έργων

Καλαμάτα: Μεγάλης κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για υλοποίηση 4 έργων

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μια σειρά από οδούς της Καλαμάτας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) διαφορετικά έργα, προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας.

Αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου της αναδιοργάνωσης της πλατείας 23ης Μαρτίου (4η και 5η φάση του έργου), προτείνεται:

Για τη φάση 4 (διάρκεια 4 μήνες): Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στο βόρειο ρεύμα (προς Νέδοντος) στην οδό 23ης Μαρτίου, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Νέδοντος. Ειδικά για το αστικό λεωφορείο – με βάση τα όσα αναφέρονται στην 388/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου – Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς. Η γραμμή 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου – Φαρών – Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

Η Φάση 5, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια ένα μήνα, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες βορειο-ανατολικά από τον κυκλικό κόμβο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην οδό Υπαπαντής.

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φάση 5 είναι οι ακόλουθες: Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Μπούτση. Απαγόρευση εισόδου (κυκλοφορίας) για οχήματα άνω των 2t στην οδό Υπαπαντής από την οδό Μητρ. Μελετίου έως την οδό Κουμουνδουράκη. Υποχρεωτική πορεία ευθεία και αριστερά για τους ερχόμενους από την οδό Παπάζογλου.

Ειδικά για το αστικό λεωφορείο προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου – Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς.

Η γραμμή 2 από νοσοκομείο προς Φιλοξένια θα διέρχεται μέσω των οδών Κλαδά – Αρτέμιδος – Νέδοντος – Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών – Βασ. Όλγας – Ακρίτα – Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

Η γραμμή 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου – Φαρών – Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

Η γραμμή 4 από Κορδία προς Άγιο Κωνσταντίνο θα διέρχεται μέσω των οδών Νέδοντος – Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών – Βασ. Όλγας – Ακρίτα – Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

Αναπλάσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν και για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της Καλαμάτας», για τις φάσεις Β και Δ.

Η Φάση Β, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια 3 μήνες, περιλαμβάνει τις εργασίες για την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή νότια της Βασ. Γεωργίου και ανατολικά της Αριστομένους.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φάση Β του έργου είναι οι ακόλουθες:

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης (ολικός αποκλεισμός) των οδών: Αριστοδήμου μεταξύ Βασ. Γεωργίου και Βασ. Κωνσταντίνου. Λυκούργου Σκιά μεταξύ Αριστοδήμου και Κανάρη. Βασ. Όλγας μεταξύ Αριστομένους και Αριστοδήμου. Βασ. Σοφίας μεταξύ Αριστομένους και Αριστοδήμου. Ανδρέα Σκιά μεταξύ Βασ. Όλγας και Βασ. Σοφίας.

Τροποποίηση της γραμμής 8 από ΟΣΕ προς Μαρίας Κάλλας, λόγω του ολικού αποκλεισμού της οδού Βασ. Όλγας από το ύψος της οδού Αριστομένους έως το ύψος της οδού Αριστοδήμου, η οποία θα διέρχεται από τις οδούς Ξενοφώντος, Αριστομένους, Βασ. Κωνσταντίνου, Φαρών, Βασ. Όλγας και Ακρίτα.

Η Φάση Δ, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει συνολική διάρκεια τρεις μήνες, περιλαμβάνει τις εργασίες για την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή νότια της Βασ. Γεωργίου και ανατολικά της Αριστομένους.

Η Φάση Δ χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους φάσεις: Στη Φάση Δ.1 περιλαμβάνεται η κατασκευή των οδών Μητροπέτροβα, Αντωνοπούλου και Χρ. Παγώνη και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης (ολικός αποκλεισμός) των οδών: Μητροπέτροβα μεταξύ Νέδοντος και Σιδ. Σταθμού. Αντωνοπούλου μεταξύ Σιδ. Σταθμού και Χρ. Παγώνη. Χρ. Παγώνη μεταξύ Γιατράκου και Κεφάλα.

Στη Φάση Δ2 περιλαμβάνεται ο ολικός αποκλεισμός της οδού Σιδ. Σταθμού και της συνέχειάς της Γιατράκου και προτείνεται εναλλακτική διαδρομή μέσω της οδού Νέδοντος που σημαίνεται κατάλληλα.

Στη Φάση Δ3 περιλαμβάνεται ο ολικός αποκλεισμός της οδού Φραντζή και της συνέχειάς της Κεφάλα και προτείνεται εναλλακτική διαδρομή μέσω των οδών Αριστομένους, Δημοσθένους και Αρτέμιδος.

Στη συγκεκριμένη Φάση Κατασκευής απαιτούνται αλλαγές δρομολογίων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, επειδή αυτά διέρχονται το χώρο που θα παραμείνει αποκλεισμένος λόγω έργων.

Για το λόγο αυτό προτείνεται οι παρακάτω τροποποιήσεις: Η γραμμή 1 με κατεύθυνση προς πλατεία θα διέρχεται μέσω των οδών Φαρών – Πλάτωνος – Μακεδονίας – Νέδοντος – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος.

Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Νέδοντος – Κιλκίς- Αθηνών. Η γραμμή 2 από νοσοκομείο προς Φιλοξένια θα διέρχεται μέσω των οδών Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος.

Η γραμμή 3 από Λέικα προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος. Η γραμμή 6 από Πανεπιστήμιο προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Νέδοντος – στάση «Κεντρικό Πάρκινγκ». Η γραμμή 8 από Μαρίας Κάλλας θα διέρχεται μέσω των οδών Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Βασ. Όλγας – Ακρίτα. Η αφετηρία/στάση ανταπόκρισης επί της οδού Κεφάλα μεταφέρεται στη στάση «κεντρικό πάρκινγκ» της οδού Νέδοντος.

Στη Φάση Δ4 περιλαμβάνεται ο ολικός αποκλεισμός της οδού Νέδοντος μεταξύ της Κεφάλα και της Κροντήρη και προτείνεται εναλλακτική διαδρομή μέσω των οδών Κεφάλα, Αρτέμιδος και 23ης Μαρτίου.

Στη συγκεκριμένη φάση κατασκευής απαιτούνται αλλαγές δρομολογίων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, επειδή αυτά διέρχονται από τον χώρο που θα παραμείνει αποκλεισμένος λόγω έργων.

Για το λόγο αυτό προτείνεται -συμπληρωματικά της ανωτέρω εναλλακτικής- τροποποίηση ώστε όλες οι γραμμές που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Νέδοντος να χρησιμοποιούν και εναλλακτική διαδρομή μέσω της οδού Κεφάλα – Αρτέμιδος – Κλαδά και στη συνέχεια του «παράδρομου» της οδού Νέδοντος που οδηγεί στην είσοδο του κεντρικού πάρκινγκ, με υλοποίηση της απαραίτητης διαμόρφωσης στη συμβολή του παράδρομου με την οδό Νέδοντος.

Ασφαλτοστρώσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ, προκειμένου να υλοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις προς αποκατάσταση των οδών μετά την εγκατάσταση οπτικών ινών. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κάθε φάσης εκτιμάται σε τρεις μέρες. Το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μέρες.

Η Φάση Α περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ασφαλτόστρωσης των οδών Γεωργούλη (μεταξύ Φαρών και Αριστοδήμου), Ταξιαρχών (μεταξύ πλατείας Ι.Ν. Ταξιαρχών και Γεωργούλη) και Σπυροπούλου, καθώς και το τμήμα της οδού Αριστομένους μεταξύ Νικηταρά και Βασιλέως Γεωργίου (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των κόμβων Αριστομένους-Νικηταρά και Βασ. Γεωργίου Αριστομένους).

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φάση Α είναι οι ακόλουθες: Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στις οδούς: Αριστομένους μεταξύ Νικηταρά και Βασ. Γεωργίου, Γεωργούλη μεταξύ Φαρών και Αριστοδήμου, Ταξιαρχών μεταξύ πλατείας Ι.Ν. Ταξιαρχών και Γεωργούλη, Σπυροπούλου.

Ειδικά για το αστικό λεωφορείο προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Γραμμή Ν1: Το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς παραλία θα διέρχεται μέσω των οδών Κιλκίς- Αρτέμιδος – Νέδοντος-Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών.

Γραμμή Ν2: Το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου–Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς

Γραμμή Ν3: Το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος. Η αφετηρία / στάση ανταπόκρισης επί της οδού Κεφάλα μεταφέρεται στη στάση «Κεντρικό Πάρκινγκ» της οδού Νέδοντος. Το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Λέικα δεν αλλάζει παρά μόνο ως προς την αφετηρία του, η οποία πλέον βρίσκεται στην στάση «Κεντρικό Πάρκινγκ» της οδού Νέδοντος.

Γραμμή Ν4: Το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος – Πλαστήρα.

Η Φάση Β περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ασφαλτόστρωσης του δεύτερου τμήματος της οδού Αριστομένους το οποίο ξεκινάει από την οδό Βασιλέως Γεωργίου μέχρι την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του κόμβου Βασ. Κωνσταντίνου-Αριστομένους).

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φάση Β αφορούν στην απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αριστομένους μεταξύ Βασ. Γεωργίου και Βασ. Κωνσταντίνου. Ειδικά για το αστικό λεωφορείο προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Γραμμή Ν1: Το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς παραλία θα διέρχεται μέσω των οδών Νικηταρά – Αριστομένους – Βασιλέως Γεωργίου – Φαρών.

Γραμμή Ν8: Το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Μαρίας Κάλλας θα ξεκινάει κανονικά από τη στάση επί της οδού Κεφαλά και θα διέρχεται μέσω των οδών Ύδρας – Σόλωνος – Βασιλέως Κωνσταντίνου- Φαρών – Βασιλίσσης Όλγας – Ακρίτα.

Η Φάση Γ περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ασφαλτόστρωσης του δεύτερου τμήματος της οδού Αριστομένους, το οποίο ξεκινάει από την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την οδό Πλάτωνος.

Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου
Τέλος, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Οι εργασίες που απαιτούν κατάληψη του πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ομήρου εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια έξι μήνες, και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:

Στένωση οδοστρώματος στην Ομήρου μεταξύ των οδών Φιλελλήνων και Κανάρη. Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Ομήρου μεταξύ των οδών Φιλελλήνων και Κανάρη.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας.