Καλαμάτα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας

Καλαμάτα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας

Επί πρότασης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα θα συζητήσει και θα κληθεί να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, στην πρόταση από την ΤΕΜΕΣ αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η δημιουργία μιας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας υψηλού επιπέδου πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στο κοινό μας όραμα, να αναγνωρίζεται η Μεσσηνία ως ένας πρότυπος προορισμός να ζει κανείς και να επισκέπτεται».

Συζήτηση και έγκριση

Στην παρούσα φάση, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε, και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:

-να εκφράσει την πρόθεσή του περί αξιοποίησης δημοτικού ακινήτου για τη δημιουργία νέας πρότυπης ιδιωτικής Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα

-να εγκρίνει τη διάθεση χώρου για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα αυτόν εντός του Ανατολικού Κέντρου, στην περιοχή της οδού Λακωνικής, μεταξύ των υφιστάμενων ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας

-να εγκρίνει τη δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών: για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την πρόβλεψη ίδρυσης Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας, καθώς και τον προσδιορισμό της ακριβούς έκτασης της νέας χρήσης εντός του Ανατολικού Κέντρου, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο, με αντικείμενο τη διατύπωση πρότασης αναφορικά με την κατάλληλη διαγωνιστική διαδικασία για την «παραχώρηση» του ακινήτου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αξιολόγηση του ακινήτου σε σχέση με την επένδυση, τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τη σύνταξη χρηματοοικονομικής έκθεσης, κτηριολογικού προγράμματος, βασικών τεχνικών προδιαγραφών και κάθε άλλη συνδρομή που κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του σταδίου τεχνικής διαβούλευσης, τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμού, όπως αναλυτικά θα περιγραφεί στη σχετική μελέτη παροχής υπηρεσιών που θα ακολουθήσει.