Καθολική αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας έως τη Μεγάλη Τρίτη

Καθολική αποχή των δικηγόρων  της Καλαμάτας έως τη Μεγάλη Τρίτη

Σε καθολική αποχή προχωρούν από σήμερα έως και τη Μεγάλη Τρίτη οι δικηγόροι της Καλαμάτας, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου. Η αποχή τους ισχύει για όλες τις αστικές, ποινικές και διοικητικές δίκες, καθώς και την κατάθεση δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Η αποχή αποφασίσθηκε έπειτα από σχετική εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για το θέμα του δικαστικού χάρτη και την αναδιάρθρωση που προβλέπει.

Πάντως, πρόσφατα, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας είχε δηλώσει ικανοποιημένος από τα όσα προβλέπονται για τη Μεσσηνία.

Οι άδειες
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, από σήμερα άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου κ.λπ.)

-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ βαθμό και επτά έτη στο β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στον α’ βαθμό και δεκαοκτώ έτη στο β’ βαθμό

-Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης

-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου

-Σε αναστολές και ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός

-Σε αντιρρήσεις ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα

-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων

-Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας

-Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:    για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή και για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων.

Και για τα διαζύγια

Κατά τη διάρκεια της αποχής δε θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

Επίσης, δε θα χορηγούνται άδειες για αιτήσεις αναστολής, όπως και για αυτόφωρα και συνοδείες.

Δε θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Η αποχή καταλαμβάνει και τα συναινετικά διαζύγια.

Άδεια δεν απαιτείται:

-Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία

-Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών

-Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κ.λπ., σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.