Νοσοκομείο Καλαμάτας: Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων

Με έναν έμπειρο ειδικευμένο γιατρό ενισχύεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Πρόκειται για το γιατρό Γενικής Ιατρικής Ηλία Σακελλαριάδη, ο οποίος θα απασχοληθεί με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη τακτικών και εφημεριακών αναγκών του ΤΕΠ, και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.